Veel meer geld voor energiezuinige investeringen van bedrijven in 2023

06-01-2023

Ondernemers hebben dit jaar flink meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken. In 2023 is hiervoor € 249 miljoen beschikbaar via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een verhoging van € 100 miljoen ten opzichte van vorig jaar.

Met de EIA-regeling ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen. En geeft zij een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het toepassen van duurzame energie. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor hen dus goedkoper.

Wijzigingen Energielijst 2023

Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Voor 2023 zijn er energietechnieken toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. De Energielijst 2023 zet hiermee vooral in op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen. Dit is van groot belang gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen en de hoge energieprijzen.

Invloed hogere energieprijzen

De Energielijst voor 2023 houdt rekening met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van energie-investeringen. Sommige investeringen zijn verwijderd omdat de terugverdientijd hiervan flink korter is. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig; de ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening. Voorbeelden zijn ledverlichting, de transportleiding voor levering van gasvormige CO2 aan glastuinbouwbedrijven en energiezuinige koeling van serverruimten.

Daarnaast zijn er nieuwe investeringen in de Energielijst 2023 opgenomen. Bijvoorbeeld voor elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie. Op deze manier wordt de energietransitie (overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) verder ondersteund.

Grote en kleine investeringen

Al meer dan 25 jaar is de EIA een stevige financiële stimulans voor Nederlandse ondernemingen. Steeds meer ondernemers maken gebruik van de EIA. Energie-investeringen vanaf € 2.500 komen al in aanmerking, met een maximum van € 136 miljoen in 2023.

Het verhoogde budget voor 2023 ondersteunt energiezuinige investeringen voor een totaalbedrag van € 2,3 miljard.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen