Bedrijventerrein Westpoort test slimmere benutting elektriciteitsnet

24-01-2023

Het samenwerkingsproject Groningen Stroomt Door is van start gegaan. Hierin werken bedrijvenverenigingen, Enexis Netbeheer, EnTranCe en de gemeente Groningen samen aan slimme benutting van het elektriciteitsnet. Het samenwerkingsproject start met een pilot op bedrijventerrein Westpoort.

De partners brengen in beeld wat en wanneer het (piek)verbruik van bedrijven is. Ook brengen ze de concrete toekomstplannen voor verduurzaming in beeld. Bij een succesvol verloop van het project op bedrijventerrein Westpoort, kan deze werkwijze ook op andere terreinen in de gemeente Groningen starten.

Afstemming

Op bedrijventerrein Westpoort zitten veel bedrijven die relatief veel stroom gebruiken in hun productieproces. Dat maakt Westpoort interessant om te starten met de pilot van Groningen Stroomt Door. Door bij bedrijven de piekmomenten in levering en afname van stroom in beeld te brengen, is het mogelijk om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en productietijden eventueel aan te passen. De capaciteit van het net kan zo beter worden benut, door juist die piekmomenten te vermijden.

Spits mijden

Er is in daluren vaak nog voldoende ruimte op het elektriciteitsnet, die nu nog onvoldoende wordt benut. Het is dus belangrijk dat juist die ruimte beter gebruikt gaat worden, buiten de ‘spits’ om. Door samen helder te krijgen op welke momenten bedrijven veel stroom nodig hebben of juist willen terugleveren aan het net, kunnen zij door het ‘spits mijden’ samen overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen