Waterstof uit afval-project krijgt Europese steun

25-01-2023

Het FUREC-project van RWE heeft een financiering van €108 miljoen ontvangen van het Innovatiefonds van de EU. De Duitse energiereus wil circulaire waterstof produceren uit niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval in Limburg.

De financiering door het Innovatiefonds van de EU is een cruciale stap voor de voortgang van het FUREC-project. De totale investering is namelijk meer dan €600 miljoen. Dankzij deze toegezegde financiering kan RWE door met de verdere ontwikkeling van het project, zoals het verkrijgen van de nodige toestemmingen en vergunningen.

Tegelijkertijd sluit het bedrijf contracten af met leveranciers voor de installaties en potentiële afnemers van waterstof en CO₂. Bovendien moet RWE ook overeenkomsten sluiten met bedrijven die afval in geschikte hoeveelheden en kwaliteit leveren. Het bedrijf zegt in 2024 een definitief investeringsbesluit te nemen.

Fuse Reuse Recycle

Als onderdeel van het FUREC-project is RWE van plan een voorbehandelingsinstallatie te bouwen in Zevenellen (Limburg). Deze installatie kan niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval omzetten in vaste teruggewonnen brandstofpellets. De installatie zal ongeveer 700.000 ton huishoudelijk afval per jaar verwerken. Daarvan is ongeveer 50% van biogene oorsprong, bijvoorbeeld textiel en papier.

Een tweede RWE-fabriek zet de grondstofpellets uit de voorbehandelingsinstallatie vervolgens om in waterstof. Deze fabriek bouwt het bedrijf op het industrieterrein Chemelot in Limburg. De fabriek zal naar verwachting 54.000 ton waterstof per jaar produceren. Ter vergelijking: dit komt overeen met de opbrengst van een 700 MW offshore windpark met gekoppelde elektrolysers.

CO2-besparing

Door het gebruik van deze waterstof kan de industrie op Chemelot het aardgasverbruik met meer dan 280 miljoen kubieke meter per jaar verminderen. Dit komt overeen met de helft van het jaarlijkse binnenlandse gasverbruik in Limburg. Dit bespaart ongeveer 400.000 ton CO₂ per jaar.

De bij de waterstofproductie vrijkomende CO₂ wordt afgevangen en kan worden opgeslagen of eventueel in de toekomst door de industrie als grondstof worden gebruikt. De waterstof zal ofwel lokaal op het industrieterrein van Chemelot worden afgezet of worden getransporteerd naar industriële bedrijven in Rotterdam en het Ruhrgebied. FUREC bereidt de nodige netaansluitingen voor op de waterstof- en CO₂-infrastructuur.

EU Innovatiefonds

FUREC ontvangt financiering uit het EU-innovatiefonds, dat voor 100% wordt gefinancierd door het EU-emissiehandelssysteem (ETS). Het fonds zal naar verwachting ongeveer 38 miljard euro steun verlenen voor de commerciële demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën in de periode 2020-2030, met als doel industriële oplossingen op de markt te brengen die Europa koolstofvrij maken en de overgang naar klimaatneutraliteit ondersteunen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen