OCI wil megaton CO2 besparen via maatwerkaanpak

27-01-2023

Ook kunstmestproducent OCI ondertekende een intentieverklaring voor een forse beperking van zijn CO2-uitstoot. Het bedrijf wil via de maatwerkaanpak zijn CO2-uitstoot voor 2030 met minimaal 0,8 megaton tot maximaal 1,7 megaton verminderen. OCI stootte in 2020 2,2 megaton CO2 uit.

De intentieverklaring beschrijft drie mogelijke verduurzamingsroutes om te zorgen dat de ammoniak en methanol die OCI produceert of importeert groen en koolstofarm is. Nu produceert OCI kunstmest met uit aardgas gewonnen waterstof. Samen met stikstof vormt die waterstof ammoniak, wat weer een basis is voor kunstmest. Groene waterstof uit met duurzame stroom gevoede elektrolyzers, of uit afval geproduceerde waterstof kan de fossiele variant vervangen.

Een derde mogelijkheid is om groene ammoniak en methanol te importeren, bijvoorbeeld uit OCI’s productiefaciliteiten in Egypte en de VS.

Ondertekenaars van de intentieverklaring waren naast CEO El-Hoshy van OCI  en Minister Adriaansens (EZK) ook OCI’s Executive Officer de Vries, staatssecretaris Heijnen (I&W), gedeputeerden Baljeu (Zuid-Holland) en Van Gaans-Gijbels en Satijn (Limburg).

In de volgende fase werkt de overheid samen met OCI uit welke route(s) de voorkeur hebben en in aanmerking komen voor maatwerk om de CO2-reductie in Nederland te versnellen.

Groene ammoniak

OCI produceert ammoniak en methanol op basis van aardgas. Het bedrijf wil verduurzamen door aardgas als grondstof te vervangen door groene en circulaire waterstof. Zo kan OCI groene (en koolstofarme) ammoniak en methanol produceren. Dit zijn belangrijke grondstoffen voor de verduurzaming van de industrie, de landbouw en de energietransitie.

OCI verwerkt ammoniak zelf in kunstmesttoepassingen. Daarnaast zijn ammoniak en methanol grond- en hulpstoffen voor de productie van microchips, windmolenbladen, schoonmaakmiddelen, medicijnen en medische instrumenten.

Groene ammoniak en groene methanol kunnen ook worden omgezet naar groene waterstof. Hiermee kunnen ze als energiebron worden gebruikt in de industrie. Groene methanol is bovendien een emissiearme brandstof voor de scheepvaart. Groene ammoniak is bovendien een uitstekende waterstofdrager en kan worden ingezet voor elektriciteitsopwekking.

Stikstof

Bijkomend voordeel van de groene routes is dat ook de stikstofuitstoot tot 30% afneemt. Daarnaast doet OCI aanvullend onderzoek naar verbetering van de impact op de leefomgeving. Het bedrijf wil de uitstoot van ammoniak en zwavel tijdens het productieproces verlagen.

Maatwerkaanpak

De intentieverklaring tussen de overheid en OCI is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. Met de maatwerkaanpak vraagt de overheid de grootste industriële uitstoters een extra stap zetten naar nieuwe duurzame technologieën die de CO2-uitstoot beperken.
Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, het beperken van stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen