HyCC contracteert technologiepartners voor waterstofproject H2eron

06-02-2023

HyCC selecteerde de engineeringaannemer en technologieleverancier voor zijn groene waterstofproject H2eron in Delfzijl, Nederland. De 40-megawatt installatie moet in 2026 de eerste waterstof produceren voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

Waterstof

HyCC contracteerde het Duitse Kraftanlagen Energies & Services voor het basisontwerp en de engineering (FEED) van de installatie. Het bedrijf plaatste ook een order bij het Noorse bedrijf Nel voor de levering van de elektrolyse stacks.

Groene waterstof

HyCC beheert de atmosferische alkalische elektrolyzers van Nel om groene waterstof te produceren uit hernieuwbare energie en water. Het zal een van de eerste installaties zijn die deze technologie op deze schaal toepast.

SkyNRG gebruikt de groene waterstof voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) Deze vervanger voor kerosine is gemaakt van industriële bijproducten en reststromen, zoals afgewerkte bakolie. In zuivere vorm resulteert het gebruik van SAF in 85% lagere koolstofemissies in vergelijking met fossiele vliegtuigbrandstof, gedurende de hele levenscyclus. 

Investeringsbeslissing

HyCC kreeg onlangs de milieuvergunning voor het project en het bedrijf werkt toe naar de definitieve investeringsbeslissing (FID) in 2024, in nauwe samenwerking met SkyNRG en haar partners.

Hydrogen Valley

H2eron maakt deel uit van de Hydrogen Valley, een initiatief van publieke en private partijen om grootschalige productie, opslag en distributie van groene waterstof te realiseren voor de industrie, de gebouwde omgeving en voor groene mobiliteit. Het initiatief wordt ondersteund door de Clean Hydrogen Partnership van de Europese Commissie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen