€ 8 miljard beschikbaar voor nieuwe ronde SDE++

20-02-2023

Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte

De SDE++ regeling heeft dit jaar opnieuw een hoger budget dan voorgaande jaren. De € 3 miljard boven op het gebruikelijke budget levert naar verwachting vanaf 2030 een jaarlijkse extra CO2-besparing van zo’n 1,5 megaton op.

Hekjes

Dit jaar worden voor het eerst ‘hekjes’ geïntroduceerd in de SDE++-regeling.  Een hekje rond een deel van het budget reserveert een minimaal bedrag voor een specifieke categorie. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Om die reden wordt de maximale subsidie binnen de hekjes ook verhoogd van € 300 naar € 400 per ton CO2.

De hekjes bestaan uit drie categorieën: lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen. Onder lagetemperatuurwarmte vallen oplossingen als zon- en aquathermie. Voorbeelden van hogetemperatuurwarmte zijn ultradiepe geothermie en elektrische boilers. Onder moleculen verstaat men onder andere groen gas en hernieuwbare brandstoffen. Voor alle drie de categorieën is € 750 miljoen gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Categorieën en aanpassingen

De SDE++ staat in 2023 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2022 ook in aanmerking kwamen. Waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Nieuw op de lijst dit jaar is de lucht-water-warmtepomp. Deze warmtepomp gebruikt warmte uit de buitenlucht t voor het verwarmen van water.

Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS vervalt, omdat dit niet meer nodig is met de komst van de hekjes. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt uit de SDE-regeling, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

Openstellingsrondes

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.

Openstellingsronde SDE++ 2023 Fasegrenzen €/ton CO₂

6 juni

90

12 juni

180

19 juni

240

26 juni

300
3 juli  400

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen