Tussenstand: Vier intentieverklaringen getekend voor maatwerk industriële CO2-reductie

27-02-2023

De vier bedrijven die een intentieverklaring tekenden met de overheid kunnen in totaal 9,1 megaton CO2 besparen. Dat blijkt uit een brief van minister Adriaansens over de tussentijdse voortgang van de maatwerkafspraken. In totaal kunnen de 20 grootste CO2-uitstoters 1,9 megaton extra CO2 besparen.

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) meldt mede namens staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) de voortgang over de maatwerkafspraken met de grootste industriële uitstoters.

Het kabinet wil de industrie stimuleren en ondersteunen om in Nederland haar processen te verduurzamen. Daarmee voorkomt het kabinet dat bedrijven uit Nederland vertrekken. Een van de middelen om dat te doen is de maatwerkaanpak. Daarmee vraagt de overheid de grootste industriële uitstoters een extra stap te zetten om sneller, minder CO2 uit te stoten. Deze afspraken komen bovenop het Klimaatakkoord. Ook zouden ze moeten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving.

9,1 megaton

Tot nu toe tekenden 4 bedrijven intentieverklaringen: staalbedrijf Tata Steel Nederland en chemiebedrijven Dow Benelux, Nobian en OCI. In totaal kunnen de ambities uit deze intentieverklaringen voor een CO2-vermindering van maximaal 9,1 megaton zorgen. Dat is ongeveer 40% van wat de industrie in 2030 in totaal aan CO2-uitstoot moet verminderen.

Zo wil Nobian 10 jaar eerder CO2-neutraal zijn dan gepland: in 2030 in plaats van 2040. De verduurzamingsplannen van Dow kunnen voor 1,7 megaton CO2-reductie in 2030 zorgen. In de intentieverklaringen zijn ook doelen voor stikstofreductie en andere aspecten voor verbetering van de leefomgeving vastgelegd. Dow zal bijvoorbeeld met maatregelen komen om duurzamer met zoet water om te gaan.

Extra

Met de maatwerkaanpak van de Rijksoverheid kunnen de grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om sneller minder CO2 uit te stoten en bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Met ondersteuning op maat kan de industrie tot 1,9 megaton extra minder CO2 uitstoten in 2030. De maatwerkaanpak komt bovenop de industriële CO2-reductie via andere maatregelen uit het Klimaatakkoord. De overheid daagt bedrijven uit zelf met ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot van hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen.

Drie stappen

Om tot maatwerkafspraken met de industrie te komen, volgt de overheid verschillende stappen. Dat gebeurt zorgvuldig. Elk bedrijf werkt anders en het gaat bij het verduurzamen om grote aanpassingen en stevige investeringen voor de lange termijn.

  • In een intentieverklaring (Expression of Principles) spreken bedrijven en overheid de doelen en voorwaarden af, dit is de basis voor de vervolgstappen.
  • De intentieverklaring wordt concreet en gedetailleerd uitgewerkt en vastgelegd in de overeenkomst (Joint Letter of Intent).
  • Na advies van de onafhankelijke adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie worden deze afspraken verder in detail uitgewerkt tot juridisch bindende maatwerkafspraken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen