Bereid u voor op de openstellingsronde TSE Industrie studies

01-03-2023

Voordat bedrijven investeren in CO2-verminderende technieken willen ze graag eerst weten of deze technisch en economisch haalbaar zijn. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de TSE Industrie studies.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Investeringen in duurzame energie kunnen gepaard gaan met risico's. Zeker waar het gaat om technologie die zich niet in de praktijk of niet op industriële schaal heeft bewezen, maar ook als het gaat om een uitontwikkelde techniek.

De TSE Industrie studies-regeling bestaat al langer. Dankzij de subsidie onderzochten al heel wat bedrijven of ze bijvoorbeeld in een e-boiler of een warmtepomp willen investeren of toch beter kunnen overstappen op waterstof. Maar ook voor het sluiten van circulaire ketens, elektrificatie van processen of nieuwe vormen van duurzame warmte wilden bedrijven liever eerst weten wat de impact van die keuzes voor hun bedrijfsvoering betekent.

Een onderzoeks- en ontwikkelingstraject kan daarbij helpen. Maar voordat bedrijven zo’n traject starten, voeren ze vaak eerst een papieren vooronderzoek uit. Het Rijk ondersteunt bedrijven financieel bij de uitvoering van een haalbaarheidsstudie, milieustudie of een zogenaamde vergelijkbare studie.

Wijzigingen

Onlangs kondigde de Staatscourant aan dat er een nieuwe openstellingsperiode komt: vanaf 3 april 2023 tot en met 31 maart 2024 17.00 uur. De regeling kent enkele wijzigingen, waarvan de belangrijkste is, dat de subsidiebedragen fors zijn verhoogd. Het nieuwe budget is €20 miljoen en per studieproject is de maximum-subsidie verhoogd naar €2 miljoen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen