Uitbreiding Milieulijst MIA\Vamil

13-03-2023

De Milieulijst is uitgebreid. Hierop staan meer dan 300 milieuvriendelijke technieken die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Bedrijven kunnen nu bijvoorbeeld ook investeringen in apparatuur voor proces geïntegreerde emissiereductie aftrekken van de winst of willekeurig afschrijven.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Het verduurzamen van de industrie kost geld. Voor duurzame innovatieve investeringen kunnen bedrijven belastingvoordeel krijgen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA kan een ondernemer zijn investering tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Daarmee verlaagt hij zijn fiscale winst. Met Vamil kunnen ondernemers 75% van de milieuvriendelijke investering afschrijven op een tijdstip dat ze zelf bepalen. Het belastingvoordeel kan met de MIA\Vamil oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Milieulijst 2023

Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel, moet de toegepaste techniek op de zogenoemde Milieulijst staan. De Milieulijst van de MIA\Vamil bevat inmiddels meer dan 300 milieuvriendelijke en innovatieve technieken met belastingvoordeel. De Infographic Industrie geeft een overzicht van de investeringsmogelijkheden voor deze sector. U kunt ook online zoeken in de Milieulijst 2023 om te kijken of er iets voor u in staat.

Nieuw op de Milieulijst 2023 zijn bijvoorbeeld investeringen in:

  • apparatuur voor proces geïntegreerde emissiereductie;
  • een biotricklingsysteem voor het verwijderen van VOS;
  • productieapparatuur voor productie met milieuvriendelijkere grondstoffen;
  • een accu of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen