Voorrang voor netuitbreiding met hoge maatschappelijke impact

20-03-2023

In het onlangs aangekondigde aanvullend prioriteringskader voor investeringen in de uitbreiding van het stroomnet krijgen uitbreidingen met grote maatschappelijke impact meer prioriteit. Daar valt ook verduurzaming van de industrie onder.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Bij het bepalen van de volgorde van uitbreidingsinvesteringen houden netbeheerders rekening met technische, economische en maatschappelijke factoren. Zoals de veiligheid en leveringszekerheid van bestaande stroomnetten. Het kabinet presenteerde onlangs een aanvullend prioriteringskader die het mogelijk maakt om prioriteit te geven aan energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de verduurzaming van Nederland. Het kader is vormgegeven in nauwe samenwerking met netbeheerders en toezichthouder ACM.

Congestie

Het prioriteringskader gaat over investeringen in uitbreiding van de elektriciteitsnetten zoals onderstations en kabelverbindingen. Het kader gaat niet over de aansluitvolgorde van individuele klanten op het netwerk. Netbeheerders bepalen deze volgorde onder toezicht van ACM via het principe van “first come first serve”. De ACM wil wel ruimte bieden aan netbeheerders om in congestiegebieden voorrang te verlenen aan individuele projecten die helpen congestie te verminderen. Of aan projecten met een maatschappelijke functie.

MIEK-projecten centraal

Het prioriteringskader is erop gericht om meer prioriteit te geven aan energie-infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK). Alle potentiële MIEK-projecten worden zorgvuldig beoordeeld op toekomstbestendigheid, urgentie, schaalniveau en maatschappelijk belang. Binnenkort worden, naast het al bestaande nationale MIEK, de eerste Provinciale MIEK’s opgeleverd. Deze zijn onder meer gericht op de verduurzaming van de woningbouw, de lokale warmtetransitie, duurzame opwek, elektrisch vervoer en verduurzaming van de agrarische sector en industrie.

Landelijk actieplan

Het prioriteringskader is onderdeel van een bredere aanpak voor de ontwikkeling van infrastructuur voor duurzame energie. Waaronder het Landelijk Actieplan Netcongestie om op de korte termijn meer ruimte op het stroomnet te creëren en het Nationaal Plan Energiesysteem over de ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst.

Investeringsplan 2024

Een Ministeriële Regeling zorgt ervoor dat netbeheerders dit prioriteringskader direct toe kunnen passen bij het eerstvolgende investeringsplan in 2024. Het prioriteringskader wordt uiteindelijk opgenomen in de nieuwe Energiewet.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen