Aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten geopend

22-03-2023

MKB-ondernemers bij wie de energiekosten minstens 7% van de totale kosten beslaan, kunnen zich inschrijven voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De TEK kan, met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, worden aangevraagd via RVO.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Veel MKB-ondernemers worstelen nog met de hoge energieprijzen. Om die ondernemers te steunen opende het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het loket voor de mkb-regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Mkb-ondernemers kunnen tot 2 oktober 2023 compensatie aanvragen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten.

Dalende energieprijzen

Inmiddels zijn de energieprijzen gezakt. Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen een percentage van het verschil tussen drempelprijs en de maximumprijs. Het Centraal Planbureau schat de komende tijd een aanzienlijke daling van de energieprijzen. Dat betekent dat de gemiddelde energieprijzen voor dit jaar aanzienlijk onder de maximumprijzen liggen die voor de TEK-regeling worden gebruikt.

Voorschot

De TEK wordt uitgekeerd als voorschot. Met de huidige energieprijzen lopen mkb-ondernemers echter het risico om achteraf het voorschot terug te moeten betalen. Om het risico voor ondernemers te verkleinen past EZK het voorschotpercentage aan van 50% naar 35%.

Informatie voor ondernemers
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website kunnen aanvragen worden gedaan en is meer informatie te vinden over de regeling.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen