12 miljard euro SDE++ subsidie volledig toegekend

28-04-2023

Ruim 1.600 duurzame projecten kregen een toekenning van circa € 12 miljard steun via de SDE++ regeling. De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen. De regeling subsidieert namelijk alleen de onrendabele top van duurzame energieprojecten.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Circulariteit

Het budget van de SDE++ regeling was in 2022 fors hoger dan voorgaande jaren. Dit kwam onder meer omdat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitviel dan eerder verwacht. Daardoor was er minder subsidie nodig voor eerder goedgekeurde projecten. Daarnaast heeft het kabinet vorig jaar eenmalig extra budget vrijgemaakt. Door het hogere budget komen meer duurzame projecten in aanmerking en kan de Nederlandse CO2-uitstoot sneller worden verlaagd.

De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen, omdat energie- en CO2-prijzen hoger kunnen uitvallen of projecten niet doorgaan. Alle goedgekeurde projecten kunnen samen 4,6 megaton CO2 per jaar besparen.

Aramis

Het grootste deel van het toegekende budget (€ 6,7 miljard) is gereserveerd voor CO2-afvang en opslag projecten (CCS). Het gaat om 8 projecten die gebruik maken van het Aramis-project voor de opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. Omdat de SDE aanvragen voor dit project eerder werden ingetrokken of niet doorgingen, is dit de eerste keer dat er budget wordt toegekend aan deze projecten. Daarnaast is er ruim € 3 miljard toegekend aan hernieuwbare en CO2-arme warmte, zoals geothermie-projecten, en € 1 miljard voor hernieuwbare elektriciteit.

Volgende ronde in najaar

Het kabinet introduceerde dit jaar ‘hekjes’ in de SDE-regeling. Daarmee wil men een minimaal bedrag voor een specifieke categorie reserveren.  Zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur warmte. Het idee achter de hekjes is dat daardoor vaker technieken aan bod komen die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie. Voor deze aanpassing is in verband met de staatssteunregels goedkeuring van de Europese Commissie nodig.

Omdat de EU op dit moment nog geen definitieve goedkeuring verleende voor de nieuwe regeling, stelt het kabinet de openstellingsronde van 2023 uit tot september dit jaar. De regeling zal wel op korte termijn worden gepubliceerd, zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen