Subsidieregeling Circulaire Economie geopend

22-05-2023

Vandaag start de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie. Deze subsidie stimuleert de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. De maakindustrie, de bouw en producenten van consumptiegoederen kunnen in totaal €2,5 miljoen steun krijgen.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Consumenten verbruiken op dit moment veel meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Met een toenemende wereldbevolking en hogere welvaart, neemt de druk op grondstoffen alleen maar toe. Door producten aan het einde van hun economische of technische levensduur niet af te danken, maar her te gebruiken blijven de grondstoffen in die producten beschikbaar. Dit wordt ook wel de circulaire economie genoemd. De Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie die nodig is om tot een circulaire economie te komen. Eén van de middelen daarbij is de subsidieregeling KIA-CE.

€2,5 miljoen

De derde tender van de KIA-CE subsidieregeling is tot 7 september open. Bedrijven kunnen in totaal aanspraak maken op €2,5 miljoen voor de ontwikkeling van circulaire producten, processen en/of diensten voor toepassingen in de bouw, de maakindustrie of voor consumptiegoederen. Daarbij gaat het om technologisch onderzoek en ontwikkeling van nieuwe of sterk verbeterde producten, diensten en processen en om onderzoek naar consumentengedrag, bedrijfs- of verdienmodellen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen