Bedrijven vragen publiek en overheid om steun in energietransitie

20-06-2023

Een samenwerkingsverband van 300 industriële bedrijven stuurde een open brief naar een aantal dagbladen en online media. De bedrijven informeren hiermee het publiek over de groene koers die ze hebben ingezet. Ook vragen de bedrijven om begrip en medewerking voor de industriële transitie..

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Een groot aantal energiegrootverbruikers en brancheverenigingen ondertekenden de oproep aan de Nederlandse bevolking om bedrijven te steunen in hun transitie naar een duurzame en schone maakindustrie.

De bedrijven vertellen in de brief dat ze al veel inspanningen hebben verricht om hun emissies terug te dringen. En dat er nog vele plannen klaarliggen om verder te verduurzamen. De partijen zeggen daarmee op koers te liggen om de 55% CO2-reductie in de industrie in 2030 te halen.

Uitdagingen

De bedrijven schetsen ook kort de uitdagingen die gepaard gaan met de energietransitie. Zo moet het hele energiesysteem worden aangepast en de energie-infrastructuur flink worden uitgebreid.

Stabiel beleid

De bedrijven vragen het Nederlandse publiek om in gesprek te blijven en obstakels gezamenlijk weg te nemen. Ook roepen de bedrijven de overheid op niet af te wijken van het huidige subsidiesysteem. De bedrijven zijn bang dat investeringsplannen op losse schroeven komen te staan als de spelregels tussentijds veranderen.

Meer weten?

Lees de open brief

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen