DEI+ stimuleert groei waterstoftechnologie

27-06-2023

3 juli heropent de regelingDemonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL). Werkt jouw bedrijf aan innovaties rond waterstof en groene chemie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

Waterstof

De DEI+ stimuleert de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten gericht op de productie van waterstof, transport en opslag en de toepassing van waterstof.

Bredere toepassing waterstof

De DEI+ is op een aantal punten veranderd. De focus van de regeling ligt namelijk op test- en experimenteerinfrastructuur en een bredere toepassing van waterstof. Ook volgt die de nieuwste versie van de Europese eisen voor productie van hernieuwbare waterstof ofwel RFNBO’s (renewable fuels of non-biological origin).

 Allereerst maken meer typen projecten kans op subsidie, zegt Ruben Hortensius, waterstofadviseur bij RVO. “Ondernemers die willen investeren in  test- en experimenteerinfrastructuur waar andere bedrijven hun nieuwe waterstoftechnologie op kunnen testen, mogen nu ook subsidie aanvragen.”

Daarnaast maken er nu ook projecten kans op subsidie die indirect een bijdrage leveren aan het reduceren van CO2. Hortensius: “Stel je ontwikkelt een waterstofproductieinstallatie, dan kan het onderzoek dat je wil doen naar de veiligheidsaspecten van de subsidie ook subsidiabel zijn. Op korte termijn zal dit geen extra CO2 reduceren, maar op lange termijn is het zeer belangrijk voor het toepassen en opschalen van de technologie.”

De regeling is verder aangepast op de Europese wet- en regelgeving rondom waterstof. Vandaar dat er in de nieuwe openstelling ook ruimte is voor het aanvragen van subsidie voor elektrolysers die zowel met een directe lijn als op het net aangesloten zijn.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen