Bouw waterstofnetwerk start na zomer in Rotterdam

29-06-2023

Gasunie start na de zomer met de aanleg van het landelijk waterstofnetwerk. De eerste 30 kilometer van het net loopt van de Tweede Maasvlakte naar Pernis. De bedrijven rondom de leiding zouden medio 2025 het eerste waterstofgas kunnen afnemen.

Branches

Olie- en gasexploratiebedrijven

Industrieclusters

Cluster Rotterdam-Moerdijk

Industrieroutes

Waterstof

De investeringsbeslissing voor het nationale waterstofnetwerk is rond, zo meldde Gasunie. Na de zomer begint Gasuniedochter Hynetwork met de aanleg van de eerste 30 kilometer van de leiding die uiteindelijk 1.200 kilometer lang wordt. Het hoofdnet verbindt dan medio 2030 de vijf Nederlandse industrieclusters. Maar heeft ook aftakkingen naar Duitsland en Belgie. Bovendien zal het netwerk verbindingen hebben met importterminals in de zeehavens, binnenlandse waterstofproductie en grootschalige opslagfaciliteiten voor waterstof. Tegelijkertijd bekijkt Hynetwork waar eventuele kleinere clusters of bedrijven kunnen aanhaken op het waterstofnet.

De keuze voor Rotterdam lijkt een logische, aangezien de haven een belangrijke hub wil worden voor zowel waterstofproductie als -import. De kosten voor dit eerste stuk schat Gasunie op € 100 miljoen.

Productie

Shell kondigde vorig jaar al aan de definitieve investeringsbeslissing te hebben genomen voor de Holland Hydrogen-fabriek. Deze 200MW elektrolyser komt op een speciaal daarvoor ingericht terrein te staan op de Tweede Maasvlakte. Met de 30 kilometer lange leiding kan dit waterstofgas in 2025 naar de raffinaderij van Shell in Pernis worden getransporteerd. Ook andere partijen hebben belangstelling getoond voor een elektrolyser op de Tweede Maasvlakte.

Hergebruik

Het landelijke netwerk zal uiteindelijk een lengte van 1.200 kilometer krijgen en grotendeels bestaan uit bestaande aardgasleidingen. Gasunie schat de totale kosten op een bedrag van zo’n € 1,5 miljard.  Het gebruik van bestaande leidingen, die beschikbaar komen door de afname van het aardgastransport, zal het milieu ten goede komen en de kosten verlagen. Ongeveer 85% van het netwerk zal bestaan uit hergebruikte aardgasleidingen, wat 75% goedkoper is dan het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen