AnQore fietst vanuit Limburg naar Den Haag voor maatwerkafspraak

12-07-2023

Op woensdag 12 en donderdag 13 juli fietst een afvaardiging van chemiebedrijf AnQore van Chemelot naar Den Haag. Het bedrijf zet een regenenerative thermal oxidizer in om zijn lachgasemissies af te breken.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

“We willen laten zien dat we letterlijk in beweging komen om duurzaamheid te versnellen”, motiveert Pieter Boon, CEO van AnQore. Daarnaast wil Boon, zelf een van de deelnemers aan de fietstocht, hiermee benadrukken dat de afstand tussen Limburg, Chemelot en Den Haag kleiner is dan veel mensen denken. AnQore maakt op Chemelot ammoniumsulfaat, acetonnitril, acrolonnitril, blauwzuur diaminobutaan en natriumcyanide. Dit zijn grondstoffen voor de productie van turbinebladen, tv’s, afstandsbedieningen, vliegtuigconstructies, LEGO en Playmobil.

Lachgas sneller reduceren

 AnQore spreektde intentie uit haar lachgasemissies op de Chemelot site maximaal te reduceren. Wat deze aanpak bijzonder maakt, is dat AnQore dit met een specifiek, concreet project vooral veel sneller zal realiseren ten opzichte van de Nederlandse reductiedoelstellingen. Het bedrijf zet hiervoor een regenerative thermal oxidizer in, die de restgassen verbrandt en daarmee alle lachgas en zorgwekkende stoffen afbreekt.

Pieter Boon licht toe: “Lachgas is een sterk broeikasgas en de huidige AnQore lachgasemissies zijn gelijk aan 0,4 megaton CO₂ per jaar. De directe broeikasgasemissies van AnQore, de zogenaamde scope 1 emissies, dalen na uitvoering van ons project met dezelfde hoeveelheid van 0,4 megaton per jaar. Dat is echt een zéér grote verbetering.”

Allerlaagste CO₂-emissie wereldwijd

Door toepassing van de nieuwe methode zal in de toekomst minder energie nodig zijn dan met de huidige restgasinstallatie. Dat betekent minder lachgas gerelateerde CO₂ en tevens minder CO₂ doordat AnQore minder brandstof hoeft te doseren. “Hierdoor zal de CO₂-emissie per kilogram van de door AnQore geproduceerde eindproducten tot de allerlaagste wereldwijd behoren. In de vervaardiging van hun vervolgproducten zullen al onze klanten daar een direct voordeel van hebben. Denk aan operatiehandschoenen, windturbines en waterzuiveringsproducten”, aldus Boon.

Na oplevering van het project gaat AnQore deze technologie actief aanbieden aan andere acrylonitrilproducenten wereldwijd. Doel is daarmee de technologie te vermarkten zodat de hele industrie haar emissies kan reduceren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen