Energielijst EIA uitgebreid met CO2-opslag en warmtenetten

06-09-2023

De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is onlangs uitgebreid. Ondernemers die plannen hebben om warmte- of koude uit te wisselen of die CO2 willen afvangen en opslaan kunnen nu ook gebruik maken van de fiscale aftrek.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

De EIA biedt een aantrekkelijk voordeel voor bedrijven die investeren in energiezuinige apparaten en systemen. Om er voor in aanmerking te komen moeten de energiebesparende assets op de Energielijst staan. Die lijst is recent uitgebreid met warmte en/of koudenetten en CO2 afvang voor permanente opslag.

Via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen ondernemers 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Dit is bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Wie gebruik wil maken van de regeling kan de zogenaamde Energielijst raadplegen om te zien welke maatregelen onder de regeling vallen. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.

Warmte en koude

Warmte- en/of koudenetten zijn vorig jaar nog uit de Energielijst geschrapt. In de veronderstelling dat de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) voldoende investeringsruimte zou bieden. In de praktijk blijken ondernemers hiermee nog lastig een businesscase voor investeringen in warmte- of koude-netten te kunnen maken.

CO2-afvang en -opslag

Het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 wordt al ondersteund door de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Toch dekt deze exploitatiesubsidie niet alle technische investeringen. Daarom blijft financiële stimulering vanuit de energie-investeringsaftrek ook voor deze techniek noodzakelijk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen