Staatsdeelname helpt Stedin met netuitbreiding

11-09-2023

De Nederlandse overheid wordt aandeelhouder in Stedin. De netbeheerder ontvangt een investering van € 500 miljoen. Het kabinet krijgt daarmee een belang van 11,9% in het bedrijf. Dit moet ervoor zorgen de netbeheerder tot 2030 € 8 miljard kan investeren in het elektriciteitsnet.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Het kabinet kondigde recent aan € 500 miljoen in het regionale netwerkbedrijf Stedin te investeren. Stedin had niet genoeg eigen vermogen voor de benodigde investeringen in zijn netwerk die nodig zijn voor de energietransitie. Stedin is verantwoordelijk voor de elektrische infrastructuur in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. 

Verzwaring en uitbreiding net

De netbeheerder moet zijn netten verzwaren en uitbreiden. Dit is om de energievoorziening van elektrische auto’s, elektrische verwarming voor huizen en elektrische industriële processen mogelijk te maken. Maar de extra netcapaciteit moet ook meer zonne- en windenergie kunnen transporteren.

Stedin is 1 van de Nederlandse netbeheerders die kampt met netcongestie. Het bedrijf kan daardoor niet altijd alle stroomverbruikers en -producenten aansluiten op het middenspanningsnet.

Voorfinanciering

Stedin investeerde in 2022 nog € 700 miljoen in zijn netwerk. De komende 8 jaar denkt het bedrijf nog eens € 8 miljard te investeren in uitbreiding en versteviging van zijn net. Die investeringen verdient de netbeheerder uiteindelijk terug via de nettarieven. Maar het bedrijf had vooral moeite de voorfinanciering rond te krijgen. Daarvoor riep Stedin de hulp in van de rijksoverheid.

Meer weten

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen