Twence maakt Overijssel duurzamer met nieuwe CO2-afvanginstallatie

14-09-2023

Afvalverwerkingsbedrijf Twence bouwt aan een nieuwe CO2-afvanginstallatie. De installatie vermindert de lokale CO2-uitstoot en levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de keten. Zo sluit het Overijsselse bedrijf kringlopen en draagt bij aan een circulaire economie.

Branches

Afval- en recyclingsector

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Tijdens het verbrandingsproces van afval ontstaan rookgassen. De installatie vangt hierbij CO2 af. Deze CO2 wordt in vloeibare vorm onder andere geleverd aan de glastuinbouw om gewassen te laten groeien. Zo vermindert de CO2-uitstoot die ontstaat bij de opwek van energie bij het verbranden van niet-recyclebaar afval. Een reden voor Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) om een werkbezoek te brengen aan Twence.

Grootste regionale producent duurzame energie

Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de regio, want het is de grootste producent van duurzame energie in de provincie. Uit afval, biomassa en zon wint het bedrijf zoveel mogelijk grondstoffen terug en produceert energie. De vrijgekomen warmte wordt gebruikt om industriële processen te verduurzamen en woningen en bedrijven te verwarmen.

In 2021 ontving Twence € 14,3 miljoen subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de bouw van de installatie. Naar verwachting wordt de centrale eind 2023 in gebruik genomen.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen