Zeeland Refinery bespaart megaton CO2-emissie met waterstof

15-09-2023

Zeeland Refinery is van plan haar CO2-emissies met een megaton terug te dringen. Dat denkt het bedrijf vooral te doen via emissieloze waterstof. De raffinaderij legde zijn plannen vast in een intentieovereenkomst met de overheid.

Zeeland Refinery wil stappen zetten om haar raffinaderij extra snel te verduurzamen. Bovenop wat is afgesproken in het klimaatakkoord. Het bedrijf wil in 2030 in totaal 1 megaton minder CO2 uitstoten. Daarnaast verbetert het bedrijf de leefomgeving door de uitstoot van stikstof en het gebruik van water met 10% te verminderen.

Zeeland Refinery produceert voornamelijk brandstoffen uit ruwe olie voor wegverkeer, luchtvaart en scheepvaart. Daarnaast maakt het bedrijf oplosmiddelen en grondstoffen voor de kunststofindustrie.

Waterstof

Een deel van de emissiebesparing komt door verbeteringen in de proces efficency. Maar het grootste deel van de CO2-winst zit in de productie van emissieloze waterstof. Om dat mogelijk te maken, investeert het bedrijf zowel in een elektrolyser als in de afvang en ondergrondse opslag van CO2 (CCS).

Zeeland Refinery maakte al eerder bekend dat het aanspraak kan maken op het Just Transition Fund van de Europese Unie. De Zeeuwse industrie krijgt zo’n 60 miljoen euro uit dit fonds. Het is nog niet bekend hoeveel van dit geld naar de raffinaderij gaat. De plannen liggen in ieder geval klaar voor het zogenaamde EnergHys-project: een 264 MW elektrolyser, met mogelijk groei naar 1GW.

Het bedrijf gebruikt al grijze waterstof, waarbij gas wordt gescheiden in waterstof en CO2. Door dit laatste gas af te vangen en offshore op te slaan, komt deze niet in de atmosfeer terecht. Verder onderzoekt het bedrijf nog hoe het groene elektriciteit verder kan integreren in de productieprocessen.

Leefomgeving

Naast de CO2-reductie wil Zeeland Refinery in 2030 de leefomgeving verbeteren door de stikstofuitstoot (NOx) en het watergebruik met minstens 10% te verminderen, het bedrijf gaat onderzoeken of dit mogelijk tot 50% kan worden verminderd. Ook streeft het bedrijf ernaar om 10% van de fossiele grondstoffen (aardolie) te vervangen door hernieuwbare grondstoffen tegen 2030. Twintig jaar later zou het bedrijf dan alleen nog maar volledig hernieuwbare grondstoffen gebruiken.

Expression of Principle
De plannen van Zeeland Refinery zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst (Expressions of Principles) die is ondertekend door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), Jo-Annes de Bat (gedeputeerde Provincie Zeeland) en Jessica Hahn (Algemeen Directeur Zeeland Refinery).
De intentieverklaring is een stap op weg naar een bindende overeenkomst tussen de overheid en Zeeland Refinery. Beide partijen onderzoeken welke maatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd om de afgesproken reducties van CO2, stikstof en watergebruik te behalen.
De plannen worden verder uitgewerkt en beoordeeld door een onafhankelijke externe adviescommissie voordat ze worden vastgelegd in een overeenkomst (Joint Letter of Intent). Uiteindelijk worden deze afspraken geformaliseerd in een bindende maatwerkafspraak. De overheid zegt in de intentieverklaring toe samen met Zeeland Refinery te onderzoeken wat de eventuele knelpunten, zoals het aanleggen van benodigde pijpleidingen of het uitbreiden van elektriciteitsnetten, zijn. En op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen.
Het is de achtste intentieverklaring die dit kabinet tekent, waarin ambities  tussen overheid en bedrijven worden vastgelegd om sneller minder CO2 uit te stoten.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen