Clusterregisseurs versnellen regionaal verduurzaming industrie

03-10-2023

Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) benoemde vandaag 5 zogenoemde clusterregisseurs. Zij sturen op de voortgang van projecten en het oplossen van knelpunten bijvoorbeeld tussen bedrijven, overheden en netbeheerders rondom investeringen in de energie-infrastructuur.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

De 5 clusterregisseurs zijn: Tjisse Stelpstra (Noord-Nederland), Ingrid Post (Noordzeekanaalgebied), Cees Oudshoorn (Zeeland), Anne-Marie Spierings (Rotterdam-Moerdijk) en Mark Verheijen (Chemelot). Voor cluster zes (overige industrie in Nederland zoals voedingsmiddelen-, keramiek- en papier- en kartonindustrie) benoemt minister Adriaansens op een later tijdstip ook een regisseur. Een intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen is essentieel om de verduurzaming van de industrie te realiseren. Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie geeft die publiek-private samenwerking in belangrijke mate vorm in de zes industrieclusters.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “De totale CO2-reductie van 14,5 megaton voor 2030 die nu in zicht is, komt neer op ruim 90% van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Maar de verduurzamingsopgave geldt niet alleen voor de maatwerkbedrijven. We willen graag dat de gehele industrie hier in Nederland de stap van grijs naar groen maakt. Daarom ben ik blij met deze 5 regisseurs. Ze zijn vanaf nu de bruggenbouwers tussen alle betrokken partijen in een cluster, maar ook tussen Den Haag en het cluster. De clusterregisseurs helpen de knelpunten op te lossen.”

Cluster Energie Strategieën

In het tweede kwartaal van 2024 zal er per cluster ook weer een cluster energiestrategie (CES) worden opgeleverd. Op basis van plannen van de industriële bedrijven brengen zij hiermee de noodzaak van energie-infrastructuur in kaart. De clusterregisseurs spelen hierbij een belangrijke rol voor de kwaliteit van de CES. Voor het eerst maken zij gebruik van een zogenoemd landelijk Data Safe House (DSH), waarin gegevens en informatie worden beheerd, waardoor besluitvorming en daarmee het verduurzamingsproces efficiënter wordt.

Maak kennis met de clusterregisseurs

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen