LyondellBasell tekent intentieverklaring voor extra CO2-besparing

18-10-2023

Chemiebedrijf LyondellBasell ondertekende een intentieverklaring met het Rijk en de provincie over extra vermindering van zijn CO2-uitstoot. De 5 Nederlandse fabrieken zullen voor 2030 hun CO2-uitstoot verminderen met 0,35 tot 0,55 Mt.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Rotterdam-Moerdijk

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

LyondellBasell tekende de intentieverklaring van de zogenoemde maatwerkaanpak. Daarin verklaart het bedrijf de komende 6 jaar grote verduurzamingsstappen te willen zetten bij haar fabrieken. De 5 fabrieken van het bedrijf staan grotendeels in het cluster Rotterdam-Moerdijk. Gezamenlijk zouden die 0,35 tot 0,55 Mt minder CO2-uiststoten in vergelijking met hun uitstoot in 2020. Dit zou een reductie betekenen van 35 tot 55%. De intentieverklaring is onderdeel van de maatwerkafspraken die de 15 grootste industriële CO2-uitstoters maken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

3 routes

Om het productieproces in de fabrieken te verduurzamen, onderzoekt LyondellBasell 3 routes: elektrificatie, groene waterstof en CO2-afvang en -opslag (CCS). Die laatste route kiest het bedrijf pas als de randvoorwaarden voor de eerste twee routes op korte termijn niet haalbaar zijn. Uiteindelijk wil het bedrijf volledig overstappen op het gebruik van groene elektriciteit en waterstof in zijn productieprocessen.

Stoomnetwerk

LyondellBasell is daarnaast van plan om samen met andere bedrijven te investeren in Stoomnetwerk Rotterdam Botlek. Samen met Covestro investeerde het bedrijf al in het zogenaamde Circulair Steam Project op zijn site op de Maasvlakte. Waardoor het een deel van zijn stoomproductie verduurzaamde. Aansluiting op het bestaande stoomnetwerk, kan de CO2-uitstoot extra verlagen.

Circulair

Naast de voorgenomen CO2-reductie is LyondellBasell van plan om ook op andere manieren bij te dragen aan verduurzaming en een gezonde leefomgeving in 2030. Zo wil het bedrijf fossiele grondstoffen vervangen voor biologische en mechanisch of chemisch gerecyclede grondstoffen. Dat doet het bedrijf al in Geleen onder de naam Quality Circular Polymers; een samenwerkingsverband met afvalverwerker Suez. Ook de bij de fabrieken afgevangen CO2 zou uiteindelijk als grondstof kunnen worden ingezet voor de productie van kunststoffen.

Maatwerkaanpak

Deze intentieverklaring is een belangrijke eerste stap van de maatwerkaanpak en werkt toe naar bindende afspraken. Met de maatwerkaanpak maakt het kabinet ambitieuze afspraken met de grootste industriële uitstoters om hun CO2-uitstoot extra en sneller te verminderen. Het kabinet streeft ernaar om halverwege 2024 duidelijkheid te hebben en de ambities van bedrijven te kunnen vertalen naar bindende, individuele maatwerkafspraken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen