Ook AnQore draagt versneld bij aan verduurzaming industrie

15-07-2023

Met het tekenen van een intentieovereenkomst door AnQore, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Limburg is weer een stap gezet in de verduurzaming van het industriepark Chemelot. AnQore streeft er naar om versneld broeikasgassen te verminderen.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreekt AnQore de intentie uit haar lachgas-emissies op de Chemelot site maximaal te reduceren. Wat deze aanpak bijzonder maakt, is dat het bedrijf dit met een specifiek, concreet project vooral veel sneller zal realiseren ten opzichte van de Nederlandse reductiedoelstellingen. Dit doet AnQore door het toepassen van een specifieke thermal oxidizer, die de restgassen verbrandt en daarmee alle lachgas en zorgwekkende stoffen afbreekt.

Lachgas

Bestuursvoorzitter Pieter Boon licht toe: “Lachgas is een sterk broeikasgas en de huidige AnQore lachgasemissies zijn gelijk aan 0,4 megaton CO₂ per jaar. De directe broeikasgasemissies van AnQore, de zogenaamde scope 1 emissies, dalen na uitvoering van ons project met dezelfde hoeveelheid van 0,4 megaton per jaar. Dat is echt een zéér grote verbetering.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen