Air Liquide vermindert jaarlijkse CO2-uitstoot met 1,05 Megaton

21-12-2023

Gassenproducent Air Liquide ondertekende een intentieverklaring voor het extra terugdringen van de CO2-uitstoot. Het bedrijf krijgt als een van de grootste CO2-uitstoters ondersteuning via de maatwerkaanpak om 0,25 Megaton extra CO2-uitstoot te vermijden in 2030.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Rotterdam-Moerdijk

Industrieroutes

Elektrificatie

Air Liquide wil in 2030 de jaarlijkse CO2-uitstoot met 1,05 Megaton verminderen. Dat is 0,25 Megaton meer dan de vereisten van het Klimaatakkoord. Daarnaast wil het bedrijf in 2030 de uitstoot bij elektriciteitsproductie bijna halveren.

Met de plannen richt het bedrijf zich voornamelijk op het verduurzamen van de productielocaties in Rozenburg, Bergen-op-Zoom en Pernis. Hier staan een aantal warmtekrachtcentrales en steam methane reformers die waterstof maken van aardgas.

Het bedrijf wil vooral zijn emissies terugdringen door installatieonderdelen om te bouwen of te vervangen. De CO2 die overblijft bij de productie van waterstof, kan het bedrijf tegen 2030 afvangen via zijn eigen Cryocap-technologie. De vloeibare CO2 kan vervolgens via de Porthos-leiding worden afgevoerd naar een opslagveld in de Noordzee.
 

Vervolgstappen maatwerkaanpak

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap naar een Maatwerkafspraak tussen de overheid en Air Liquide. In de volgende fase onderzoeken de overheid en het bedrijf samen de knelpunten en oplossingen om deze weg te nemen. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen de overheid kan ondersteunen bij de totstandkoming van een Europese markt voor transport en opslag van CO2. Maar denk ook aan het versnellen van vergunningverleningsprocessen en het verkennen van subsidiekaders die essentieel zijn voor de succesvolle uitvoering van transitieprojecten.

De uiteindelijke verduurzamingsprojecten van Air Liquide worden uitgewerkt in concrete plannen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt die plannen. Daarna worden ze vastgelegd in een Joint Letter of Intent. De inzet is om dat in 2024 te bereiken. Tot slot worden de afspraken bindend vastgelegd.

Meer weten?

Persbericht op Rijksoverheid.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen