Innovatieve consortia kunnen inschrijven voor MOOI-regeling

24-01-2024

Bedrijven die in een consortium willen samenwerken met andere partijen aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen kunnen vanaf 19 maart subsidie aanvragen via de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, is multidisciplinaire samenwerking nodig. Niet alleen met ondernemers, onderzoekers en onderwijs, maar ook met leveranciers, afnemers en gebruikers. De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) stimuleert deze samenwerking met financiële steun. Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moeten minstens 3 ondernemingen met elkaar samenwerken. De bedrijven werken gezamenlijk en het liefste cross-sectoraal aan een project dat de doelen van het klimaatakkoord nastreeft.

Wie denkt voor deze subsidie in aanmerking te komen, kan een voorstel indienen voor een innovatieplan met daarin concrete mijlpalen ( Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden (SMART)). Het project moet wel minimaal € 2 miljoen aan subsidiabele kosten hebben. Daarvan mag niet meer dan de helft naar onderzoek gaan.

De deelnemers kunnen ieder minimaal € 25.000 subsidie krijgen en het gehele project niet meer dan € 4 miljoen.

Inschrijven

Inschrijven voor de MOOI-regeling kan vanaf dinsdag 19 maart 2024. De inschrijving sluit op donderdag 5 september.

Meer informatie

Missiegedreven onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen