Schrijf je binnenkort in voor subsidie op vergassing van reststromen

25-01-2024

Wie organische afvalstromen wil omzetten in syngas, kan vanaf 15 februari DEI+-subsidie aanvragen. 15 Februari start de inschrijving voor de DEI+: Vergassing van reststromen.

Industrieroutes

Circulariteit

De subsidie is bedoeld voor de demonstratie van installaties die organisch afval vergassen tot syngas. Dit gas is weer basis voor groen gas, methanol, transportbrandstoffen of chemicaliën.

€ 98 miljoen uit Klimaatfonds

Het geld voor de subsidie komt uit het Klimaatfonds. De subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de demonstratie en opschaling van deze vergassingstechnologie.

Aanvragen

Ondernemers die in een productie-installatie investeren voor het vergassen van afval, kunnen van 15 februari 2024 tot 29 augustus 2024 de subsidie DEI+: Vergassing van reststromen aanvragen. Voorwaarde is wel dat de vergunningen voor de installatie al binnen zijn. En dat je project voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de richtlijn voor hernieuwbare energie.

DEI+: Vergassing van reststromen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen