Weer geld beschikbaar voor CO2- en energiebesparing

25-01-2024

Ook in 2024 zijn er allerlei financiële mogelijkheden voor jou als ondernemer om je bedrijf en producten energiezuiniger te maken. Naast bekende fiscale regelingen en subsidies, zijn er een aantal nieuwe. Verder zijn sommige aanvraagvoorwaarden voor subsidies veranderd.

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Fiscaal voordeel

Investeert je bedrijf in energiezuinige of milieuvriendelijke maatregelen? Dan kun je belastingvoordeel krijgen. Afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel, kun je gebruik maken van de EIA, MIA-Vamil en de WBSO.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

  • Er staan geen bedrijfsmiddelen meer in die zichzelf in 5 jaar terugverdienen. Door de Energiebesparingsplicht zijn bedrijven al verplicht bepaalde maatregelen te nemen.Een aantal bedrijfsmiddelen en energietechnieken zijn verwijderd, zoals: UV-A LED-drooginstallatie, systeem voor benutting van afvalwarmte, luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen, appendages in persluchtinstallaties en warmtekrachtinstallatie.
  • Er staan ook nieuwe bedrijfsmiddelen op de lijst. Zo kunnen bakkerijen gebruik maken van de EIA als ze een vacuümkoeler aanschaffen. Ook kun je de MIA-Vamil aanvragen voor bedrijfsmiddelen die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst. RVO toetst de investering dan onder andere op de terugverdientijd.
  • Let op: e bedrijfsmiddel moet op de Energielijst staan om in aanmerking te komen voor de EIA. RVO past deze lijst jaarlijks aan.

Bekijk de Energielijst 2024

Lees meer over de EIA

Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil)

  • De Milieulijst voor milieuvriendelijke investeringen met belastingvoordeel is flink aangepast. Bedrijfsmiddelen gaan sneller van de lijst af als deze gangbaar worden. Of als er overlap is met andere vormen van overheidssteun. 108 bedrijfsmiddele zijn van van de lijst afgehaald, 112 inhoudelijk gewijzigd en 6 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen.
  • Om de stikstofuitstoot van de industrie verder te verlagen is het bedrijfsmiddel 'NOx-emissie reducerende techniek' verruimd (50% in plaats van 70% minder uitstoot dan wettelijk vereist).
  • Let op: je bedrijfsmiddel moet op de Milieulijst staan om in aanmerking te komen voor de MIA/Vamil. RVO past deze lijst jaarlijks aan.

Bekijk de Milieulijst

Lees meer over de Mia/Vamil

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO kun je het hele jaar door aanvragen. Wil je tijd besteden aan Research & Development (R&D) of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Hiervoor kun je belastingvoordeel krijgen.

Lees meer over de WBSO

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

  • Wil je duurzame innovaties inzetten om je CO2-uitstoot te verkleinen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidie Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+). Voor de industrie zijn met name de DEI+: Energie- en klimaatinnovaties en DEI+: Circulaire economie interessant.
  • Nieuw is de DEI+: Vergassing van reststromen. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor demonstratieprojecten die organische materialen omzetten in gas.

Lees meer over de DEI+

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

  • Naar verwachting komt er een nieuwe voorjaarsronde in 2024 voor deze populaire regeling. Meer valt er momenteel niet te melden.

Lees meer over SDE++

Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE)

Wil je hernieuwbare waterstof produceren met een elektrolyser? Dan is de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) mogelijk iets voor jou. Voorwaarde is wel dat deze elektrolyser een vermogen heeft van 0,5 tot maximaal 50 Mw. Voldoe je aan deze criteria, dan kun je subsidie krijgen voor  de investering als de exploitatie van de installatie?

Lees meer over de OWE

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Wil je met anderen in een consortium samenwerken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen. Denk dan eens aan de MOOI-regeling. Voorwaarde is wel dat je het project met minstens 3 bedrijven moet uitvoeren. Ook is er een ondergrens gesteld van € 2 miljoen aan subsidiabele kosten en een bovengrens van € 4 miljoen.

Lees meer over de MOOI

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

De TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) heet sinds dit jaar Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO). Ontwikkelt je bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Dan kan je de subsidie aanvragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat je dan wel moet samenwerken met andere bedrijven of onderzoekers.

Lees meer over de TSE Industrie O&O

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Wil je bedrijf CO2-besparende maatregelen willen, vraag dan vanaf medio mei weer de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) aan. Ook voor de VEKI geldt dat de terugverdientijd langer dan 5 jaar moet zijn.

Lees meer over de VEKI

Mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT): Haalbaarheidsprojecten

Mkb’ers die een haalbaarheidsproject willen uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een innovatieproject, kunnen gebruik maken van de MIT: Haalbaarheidsprojecten. Denk daarbij aan een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Deze subsidie onderscheidt zich met andere subsidies, vanwege een budget per regio.

Lees meer over de MIT: Haalbaarheidsprojecten

MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT): R&D-Samenwerkingsprojecten

Mkb’ers die met andere mkb'ers samenwerken om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen, kunnen van deze regeling gebruikmaken. Een MIT R&D-Samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, dat minimaal 2 mkb’ers uitvoeren. Voor R&D-Samenwerkingsprojecten is zowel landelijk als regionaal budget beschikbaar.

MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Ben je een ondernemer en wil je je product, proces of dienst duurzamer ontwerpen, produceren of organiseren? Vraag dan de subsidie Circulaire ketenprojecten aan.

Leer meer over de subsidieSubsidie Circulaire ketenprojecten

Jaarkalender

Hou de jaarkalender goed in de gaten. Sommige aanvraagrondes voor subsidies lopen als sinds 2023, maar veel openen er opnieuw in de loop van dit jaar. Bekijk hieronder de openings- en sluitingsdata.

Maand Regeling Open Sluiting
Hele jaar Energie Investeringsaftrek (EIA) Hele jaar Hele jaar
  Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) Hele jaar Hele jaar
  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Hele jaar Hele jaar
Januari Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) waterstof en groene chemie Vanaf 2023 15 juni 2024
  Ingangsdatum nieuwe Energielijst (EIA) en Milieulijst (MIA\Vamil) 1 januari 2024 Nog niet bekend
   Sluiting Subsidie Circulair Plastics NL (CPNL) Vanaf 2023 11 jan 2024
  Beoogde publicatie concept subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) ronde 2 Nog niet bekend Nog niet bekend
Februari Opening DEI+-subsidie demonstratieproject voor vergassing van reststromen. 15 februari 2024 25 juni 2024
Maart Opening Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 19 maart 2024 5 september 2024
April Opening Energie En Klimaat Onderzoek en ontwikkeling (EEKO) (voorheen TSE Industrie O&O) 1 april 2024 14 mei 2024
  Opening TSE Industrie Studies 1 april 2024 1 mei 2025
  Opening MIT: Haalbaarheidsprojecten Nog niet bekend Nog niet bekend
  Opening Subsidie Circulaire ketenprojecten  4 april 2024 4 september 2024
  Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 19 maart 2024 18 april 2024
   Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) Nog niet bekend 1 januari 2025
Mei Einddatum Energie En Klimaat Onderzoek en ontwikkeling (EEKO) Vanaf 2023 14 mei 2024
  Medio mei: Mogelijk openstelling Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE) Nog niet bekend Nog niet bekend
Juni MIT R&D samenwerkingsprojecten  6 juni 2024 12 september 2024
   DEI+ waterstof en groene chemie Vanaf 2023 25 juni 2024
  Beoogde publicatie Staatscourant Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) Nog niet bekend Nog niet bekend
Augustus Sluiting DEI+-regulier Vanaf 2023 29 augustus 2024
  Sluiting DEI+-subsidie demonstratieproject voor vergassing van reststromen 15 februari 2024 29 augusus 2024
  Medio augustus: Beoogde Openstelling Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) Nog niet bekend Nog niet bekend
September Sluiting Subsidie Circulaire ketenprojecten 4 april 2024 4 september 2024
  Sluiting Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 19 april 2024 5 september 2024

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen