Uitbreiding energie-infrastructuur nodig om stikstofuitstoot industrie te verminderen

15-02-2024

De energie-infrastructuur uitbreiden is noodzakelijk om de stikstofuitstoot van de industrie te verminderen. Soms kan de die uitstoot al binnen 1 jaar na de aanleg van die infrastructuur terugverdiend worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onderzoeksbureau De Essentie.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

De Essentie onderzocht de relatie tussen de energietransitie en stikstofuitstoot door de industrie. Het onderzoek neemt de verduurzamingsplannen van de grote industrieclusters en de nationale energie-infrastructuur mee. Het gaat veelal om projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) vallen. Het onderzoek kijkt  daarbij naar:
•    het hoogspanningsnet van TenneT,
•    de plekken waar windenergie van zee aan land wordt gebracht,
•    import, productie en transport van waterstof,
•    transport van duurzame grondstoffen (de Delta Rhine Corridor), en,
•    projecten om CO2 af te vangen en op te slaan (CCS).

Uitbreiding energie-infrastuctuur is noodzaak

Het onderzoek toont aan dat duurzame energie-infrastructuur noodzakelijk is voor het verminderen van stikstofuitstoot door de industrie. Een tijdelijke uitstoot van stikstof in Natura2000-gebieden door de aanleg van energie-infrastructuur, kan op korte termijn worden ‘terugverdiend’ door de vermindering van stikstokuitstoot door de industrie.
Deze infrastructuur draagt op lange termijn bij aan minder uitstoot. Dat zorgt dan dus ook voor een positieve invloed op de omgeving. Voorwaarde is dat verduurzamingsprojecten voor de industrie daadwerkelijk uitgevoerd worden. De ministeries van EZK en LVN werken  dit de komende maanden uit.

Over het onderzoek en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

De Essentie deed het onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het behoort tot een van de manieren waarop het MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) zoekt naar de versnelling van de aanleg van energie-infrastructuur. Het onderzoek biedt een belangrijke basis om de vergunningverlening en aanleg van energie-infrastructuur te versnellen.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen