Eerste elektrische cementfabriek in Amsterdams havengebied

07-03-2024

EMC Cement en bulkoverslagbedrijf HES ondertekenden een contract voor de bouw van een volledig elektrische cementfabriek in het havengebied van Amsterdam. De fabriek produceert medio 2026 jaarlijks 1,2 miljoen ton cement via mechanische activering en vermijdt jaarlijks één miljoen ton CO2.

Branches

Keramische industrie

Industrieclusters

Cluster Noordzeekanaalgebied

Industrieroutes

Elektrificatie

De cementindustrie is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de industriële CO2-uitstoot. Schattingen lopen uiteen van 5 tot 8% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Het Zweedse EMC ontwikkelde een duurzame techniek die vulkanische as en vliegas (as afkomstig uit het verbranden van steenkool en andere organisch materiaal) geheel elektrisch kan omzetten in een vervanger voor Portland-cement: de hoofdcomponent van beton. Portland-cement wordt gezien als een van de betere cementsoorten.

Botsende kogels

Portland-cement wordt normaal gesproken geproduceerd in gas- of kolengestookte trommelovens. Hier reageren kalksteen en klei onder hoge temperaturen. Door de chemische reactie splitst de kalksteen in kalk en CO2. Zo’n 60% van de CO2-uitstoot van de betonindustrie komt door deze chemische reactie. De overige 40% zit in de toegepaste productiemethode.

EMC Cement maakt gebruik van zogenaamde ‘High Energy Ball Milling’. Deze technologie gebruikt stalen kogels die met hoge snelheden tegen elkaar botsen. Zo ontstaan lokaal zeer hoge temperaturen. Dit mechanisch/thermische proces is volledig elektrisch aangedreven. Het bedrijf gebruikt de techniek om vulkanisch gesteente om te vormen tot een stof die 70% van het Portland-cement kan vervangen. De beoogde fabriek wil ook afgedankte betonresten en andere silicarijke minerealen, zoals vliegas, verwerken.

Energie en CO2 besparen

De elektrische cementfabriek krijgt een productiecapaciteit van 1,2 miljoen ton. Deze techniek bespaart volgens EMC 90% energie en vermindert jaarlijks de CO2-uitstoot met 1 miljoen ton vergeleken met conventionele productiemethodes.

De fabriek wordt gebouwd op de bulkterminal van HES in de haven van Amsterdam. Als alles goed gaat, kan de fabriek eind 2025 begin 2026 het eerste cement produceren. Om de beschikbaarheid van het product te versnellen, plaatst EMC Cement tijdens de bouw van de fabriek een kleinere faciliteit op het HES-terrein.

Meer weten?

Industrieroute elektrificatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen