Benodigde ruimte voor toekomstig energiesysteem in kaart gebracht

12-03-2024

Nederland streeft naar een duurzame energievoorziening in 2050. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) bracht voor het eerst in kaart hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Dat is noodzakelijk, omdat duurzame energievoorziening meer ruimte vraagt dan het huidige fossiele systeem.

Industrieroutes

Elektrificatie

Het PEH is speciaal in het leven geroepen om naast de benodigde ruimte ook de effecten hiervan op de samenleving in kaart te brengen.

Het vereist een zorgvuldige planning om Nederland in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Daarom onderzocht het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) onze toekomstige energie-infrastructuur zoals hoogspanningslijnen- en stations, grootschalige elektriciteitsproductie, batterijen, waterstoffabrieken en ondergrondse waterstofopslag. Daarnaast voerde het PEH een effectanalyse op basis van verschillende scenario’s. Die scenario’s variëren in de vormen van energie die de Nederlandse industrie en de huishoudens gaan opwekken en gebruiken. Daarbij keek het PEH ook naar de benodigde ruimte.

Ruimte voor toekomstige uitbreiding

De inzichten uit verschillende scenario’s maken het mogelijk om al vroeg een beeld te krijgen van de benodigde ruimte, kansen en knelpunten. Mogelijkheden voor uitbreiding van de energie-infrastructuur in de beschikbare ruimte spelen hierbij een belangrijke rol. In de toekomst krijgt het energie-infrastructuur namelijk een centrale rol binnen de benodigde ruimte. Dat betekent dat het energiesysteem prioriteit krijgt boven vraagstukken als woningbouw en natuurbehoud. Om de 4 jaar wordt het PEH geüpdatetet.

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie: “We kunnen niet meer project-voor-project over elkaar heen plannen zonder dat hier systematisch over is nagedacht. Door vooruit te denken en tijdig ruimte vrij te maken zijn er meer mogelijkheden om locaties te vinden die vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn.” 

Als voorbeeld: plaatsing hoogspanningsstations

In de komende 8 tot 10 jaar jaar wordt zo’n 350 kilometer aan hoogspanningsverbindingen 380/220 KV aangelegd. Dit is inclusief tientallen elektriciteitsstations. De hoogspanningsstations komen op locaties waar uitbreiding mogelijk is. Waar nu 20 hectare nodig is, is er op sommige plekken na 2030 nog eens 15 hectare extra nodig. Onder meer omdat we door elektrificatie meer elektriciteit nodig hebben.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen