NPVI-Connect! Het perspectief vanuit beleid, belangen en bedrijven

06-06-2024

Donderdag 6 juni was het tijd voor het NPVI-event: NPVI Connect! Samen werken we hard aan het verduurzamen van onze industriële clusters voor de industrie van de toekomst: Van grijs naar groen. Zo geven we de broodnodige impuls aan een industrie die CO2-neutraal, circulair en concurrerend is.

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Voor NPVI-Connect! hebben we samen de handen ineen geslagen. Dit evenement is georganiseerd voor en door alle partners: van overheden, industrieclusters tot netbeheerders en energieleveranciers. We kijken terug op een inspirerende, leerzame en ook gewoon leuke netwerkdag. Een uitgebreide terugkoppeling volgt zeker, maar nu alvast een eerste impressie.

Het was een inspirerend en afwisselend programma. Plenair werd de toon gezet door Marco Waas (Chief Technology & Sustainability Officer Nobian) en Pieter Reith (Technical Trainee Tata Steel en Sector Lead Industry van jongerenklimaatorganisatie KEK). Beide heren benadrukten het belang van verduurzaming van de Nederlandse industrie. Belangrijke thema’s als netcongestie, een gelijk speelveld, Europese samenwerking en investeringsklimaat werden aangestipt.

Bouwstenen

In de ochtendbreak-outs stonden de bouwstenen centraal. Dit zijn de routes van de NPVI- routekaart. Deelnemers konden kiezen uit thema’s als infrastructuur, het Versnellingsatelier, het investeringsklimaat, circulaire grondstoffen en Carbon Capture Utilisation (CCU). Dé gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over deze onderwerpen.

In gesprek met bewindspersonen

Maar ook plenair was er ruimte voor het goede gesprek. Micky Adriaansens (minister Economische Zaken en Klimaat), Afke van Rijn (DG Milieu en Internationaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat), de clusterregisseurs en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) reageerden op prikkelende stellingen over het investeringsklimaat, netcongestie, ruimte, de leefomgeving en vergunningen.

Micky Adriaansens (minister Economische Zaken en Klimaat) over de stelling: We moeten op een fundamenteel andere manier met ons elektriciteitsnet omgaan. “We lopen tegen onze grenzen aan, juist omdat we in Nederland vroeg en snel zijn met elektrificeren. Dus ja, we moeten anders kijken naar hoe we met elektriciteit omgaan. Zorgen voor verzwaring en beter kijken naar wat écht nodig is. Flexibilisering de ruimte geven, binnen clusters en binnen bedrijventerreinen.” Adriaansens vervolgt: “De prijs is ook een belangrijke factor. De netwerkkosten zijn enorm. Nederland is echt duurder dan onze buren. Dat is slecht nieuws. We moeten zorgen voor een gelijk speelveld in Europa.”

Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) herkende zich in het publiek dat in meerderheid (45% oneens, 39% neutraal) de stelling afwees dat de Nederlandse industrie vooroploopt in Europa met vergroenen en verduurzamen. “In tegendeel: We worden ingehaald.” Als voorbeelden noemt Thijssen waterstof en de elektriciteitskosten, bijvoorbeeld van elektrolysers: “We weten al 6 jaar dat deze te hoog zijn. Duitsland heeft het al opgelost. Wij niet.” Over hoe dat komt stelt ze: “We hebben iets treuzeligs. We kletsen. Doen nog een onderzoekje.” Daarom is Thijssen blij met NPVI: “De focus moet op de uitvoering. Belemmering oplossen. Knopen doorhakken.”

Duik in de clusters

In de break-outs tijdens de middag gingen de deelnemers de diepte in per industriecluster. Bijvoorbeeld wat nodig is voor een chemiesite, of over elektrificatie, energie- en procesefficiëntie.

Bekijk NPVI-Connect! terug

Op onze online omgeving kun je de dag herbeleven. Daar vind je onder meer verslagen van alle plenaire sessies en breaouts, evanals een aftermovie, foto's en meer.

Mis niets via onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de NPVI-nieuwsbrief. Dan ontvang je alle informatie en blijf je op de hoogte. Wat je nog kunt verwachten? Een aftermovie, een beeldverslag, de presentaties en een wrap-up van alle sessies. Kortom: vooral doen!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen