Heineken vervangt aardgas voor biogas van waterschap

01-10-2021
1777 keer bekeken

Heineken verduurzaamt zijn productieproces door fossiel aardgas te vervangen voor hernieuwbare energie uit biogas. De bierbrouwer werkt daarvoor samen met waterschap Aa en Maas. Dit waterschap produceert biogas uit afvalwater met een slibvergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Branches

Levensmiddelenindustrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

"In ons duurzaamheidsprogramma Brewing a Better World staat dat onze productielocaties in 2030 voor 70% op duurzame energie moeten draaien", vertelt Wilfried Aarsen, Safety, Health & Environment Manager bij Heineken. "Elektrisch verduurzamen met windenergie of zonnepanelen is relatief gemakkelijk. Maar gas verduurzamen is ingewikkelder."

Meer volume

De Brabantse brouwerij heeft al een eigen afvalwaterzuivering die biogas produceert. Aarsen: "Maar we hadden meer volume nodig. Toen we zo’n 7 jaar geleden hoorden dat waterschap Aa en Maas de rioolwaterzuivering van Den Bosch zou gaan renoveren en aanpassen tot een energiefabriek, gingen we met het waterschap in gesprek. Inmiddels hebben we de eerste 250.000 m³ biogas van het waterschap binnen."

Biogasleiding

De Heineken-brouwerij en de RWZI liggen ongeveer 2 kilometer uit elkaar. "Het biogas van waterschap Aa en Maas krijgt een behandeling zodat er geen zwavel in zit", legt Aarsen uit. "Vorig jaar hebben legden we hiervoor een biogasleiding aan. Wanneer het gas op onze brouwerij aankomt, maken we met stoomketels groene warmte. Met deze warmte verwarmen we het productieproces."

5 miljoen kuub biogas

Heineken gaat straks ongeveer 5 miljoen m³ biogas per jaar van het waterschap ontvangen. Dat staat gelijk aan grofweg 3 miljoen m³ Gronings aardgas. Dit verschil zit in het feit dat de calorische waarde van Gronings aardgas hoger is. Dankzij het biogas realiseren we een CO2-reductie van 7.000 ton per jaar.

Met het biogas, de daken vol zonnepanelen en een windpark dat Heineken realiseert, draait de brouwerij in 2020 voor meer dan de helft op duurzame energie. De overige energieambities realiseert Heineken samen met andere bedrijven, het waterschap en de gemeente - in de Bossche Energiecoalitie. Ze werken daar aan nieuwe - van idee tot realisatie.

Subsidie voor biogasproject

Om de businesscase rond te krijgen vroeg waterschap Aa en Maas als Energy Service Company (ESCo) de exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aan. De regeling van RVO droeg eraan bij dat het biogasproject er daadwerkelijk is.

Visie op energietransitie

Volgens Aarsen is het mogelijk gebleken om zonder verhoging van de productiekosten duurzaamheidsstappen te zetten. "Belangrijk daarbij zijn een stimulerende rol van de overheid, en een goede samenwerking en een gedeelde visie op energietransitie met andere partijen uit de omgeving."

Meer weten?


Dit artikel verscheen eerder op RVO.nl in 2020.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen