Battery as a service: Circulaire opslagoplossingen voor optimaal energieverbruik

30-05-2022
1972 keer bekeken

Battery as a Service B.V. (BaaS B.V.) is anderhalf jaar geleden gestart door Arne Eindhoven en Jeroen van der Werff. Zij gebruiken ongebruikte loodaccu’s uit datacentra om een lokale energieopslag voor het mkb te genereren. BaaS kan hierdoor de batterijen minimaal 50% voordeliger aanbieden.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Elektrificatie
Circulariteit

100% Circulair

Battery as a Service levert batterijen die afkomstig zijn uit datacenters waar ze doorgaans beperkt in capaciteit en tijdsduur worden gebruikt. De loodaccu’s worden volledig hergebruikt en zijn minimaal 50% goedkoper, brandveiliger en zuiniger in materiaalverbruik dan lithiumsystemen.

Klanten kunnen de batterijen kopen of gebruik maken van de batterijen 'as a service', oftewel: leasen. In het laatste geval een win-winsituatie voor beide partijen: de risico’s liggen bij de eigenaar, waar een goedkopere procesfinanciering tegenover staat. Bovendien stimuleert deze optie de ondernemer om circulaire te kiezen. Ook biedt Arne energieadvies bij de dienst, waarbij hij met zijn klanten gezamenlijk op zoek gaat naar de juiste oplossing.

Lokale energieopslag

Arne ziet dat zijn model nieuwe kansen biedt aan het mkb: ‘’Veel bedrijven hebben te maken met netwerkproblemen, zowel bij de teruglevering van stroom als bij de opwekking van stroom. Als gevolg moet het mkb soms gedwongen afschalen’’, vertelt Arne.

‘’Door het faciliteren van een lokale energieopslag krijgt het regionale bedrijfsleven de mogelijkheid om nieuwe initiatieven en verdienmodellen te ontwikkelen in plaats van te investeren in kostbare netuitbreidingen bij netbeheerders. Zo kunnen boeren die willen verduurzamen, maar niet de benodigde netaansluiting kunnen krijgen, energie opwekken op het erf via een lokale energieopslag.’’

Uitdagingen

“De vraag naar energieopslag groeit enorm hard, maar mensen hebben vaak geen idee wat ze nodig hebben. Vanuit de normeringen zijn ook geen opslagstandaarden vastgesteld; wat dat betreft is dit echt een nieuwe markt. Ik ben nu zelf een drietal energieadviseurs aan het opleiden. Zij denken straks niet alleen met de klant mee, maar zijn ook in staat de geboden oplossing volledig in te bouwen in het bestaande energiesysteem. Die zijn complex en variabel. Met de gegevens van een testopstelling en van de opstellingen bij de eerste klanten (een timmerfabriek en een veehouderij) kunnen we steeds scherper afstemmen wat, waar en wanneer het beste werkt. Aanvankelijk richtten we ons vooral op boeren in congestiegebieden, maar vaak is de stroomprijs daar nu nog te laag voor een goede businesscase. Zij hebben langlopende contracten tegen voorwaarden waar wij nog niet mee kunnen concurreren. Nu richten we ons vooral op distributiehallen die op de wachtlijst staan voor een elektriciteitsaansluiting, en op vastgoedeigenaars die bestaande panden of complexen willen herbestemmen, waardoor de energievraag veel groter wordt. Er is heel veel belangstelling vanuit die hoek.” 

‘’Ook binnen de industriesector zijn veel ondernemers zich nog niet bewust van de oplossing die wij beschikbaar stellen’’, vertelt Arne verder. ‘’Het idee is om een model te ontwikkelen wat breed inzetbaar is op meerdere scenario’s en projecten. Momenteel maken wij stappen om enkele processen uit handen te geven, zodat wij spoedig kunnen opschalen en een grotere markt kunnen dienen.’’

Kansen

“Door energieopslag als een dienst aan te bieden, kunnen we meebewegen met de markt. RecuPbat levert ook hergebruikte accu’s; zeg maar de zestig procent van de back up van datacenters dat wél een keertje dienst heeft moeten doen bij stroomuitval. Die worden in Antwerpen weer helemaal als nieuw gemaakt. We kunnen dus nog wel even doorgroeien. Tegelijkertijd kunnen we ook meebewegen met technologische innovaties. Wie weet leveren we over vijf jaar wel zoutbatterijen, die nu in ontwikkeling zijn. De klant zal daar verder niks van merken, die neemt bij ons gewoon optimale energieopslag af. Wat ook nog een mooie stap zou zijn, is energieopslag voor thuisgebruik. Ik denk dat de oplossing daar ligt in buurtbatterijen. Gemeentes, corporaties en netbeheerders hebben vooralsnog geen incentive om hier iets mee te doen. Daarom moet je echt gaan denken aan businessmodelinnovatie.”

Bekijk meer informatie over Battery as a Service

Afbeeldingen

Cookie-instellingen