Vanaf 22 april weer 2 subsidies voor circulariteit en CO2-besparing open

David van Baarle 19-04-2024
495 keer bekeken

Vanaf 22 april kun je weer de DEI+: Circulaire economie (DEI+ CE) en de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) aanvragen. Reden genoeg om je eigen productie tegen het licht te houden en stappen te zetten op het gebied van CO2-besparing.

Branches

Papier- en kartonindustrie
Afval- en recyclingsector

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Elektrificatie
Circulariteit

Goed nieuws: de industriële CO2-uitstoot nam afgelopen jaar af met 3 %. Toch moet er nog aardig wat worden bespaard om de CO2-emissiedoelstellingen voor 2030 te halen. Bedrijven die circulair willen produceren kunnen de regeling DEI+ Circulaire Economie aanvragen. En ook de subsidie voor  CO2-besparende investeringen (VEKI) gaat weer open.

Openingen

22 april: Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie: Circulaire economie (DEI+ CE)

  • Met de openstelling van de DEI+: Circulaire economie stelt het ministerie van Infrastructuur en waterstaat subsidie beschikbaar voor waardevolle innovatieve projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie vragen en op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
  • Grootschalige circulaire projecten, die meer dan € 3 miljoen subsidie vragen, kunnen al worden ingediend binnen de lopende DEI+-regeling.
  • Deze aanvulling op de DEI+ op het gebied van circulaire economie opent op 22 april 2024 en sluit op 1 november 2024 17:00 uur. Projecten die subsidie ontvangen, mogen een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. Je kunt subsidie aanvragen als ondernemer of als samenwerkingsverband (consortium) k. Bij een samenwerkingsverband is het van belang dat minimaal 1 ondernemer deelneemt die zijn deel van het project voor eigen risico en rekening uitvoert.
  • Lees meer informatie op de website van RVO

22 april: Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

  • Wil je bedrijf CO2-besparende maatregelen nemen, vraag dan de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) aan. Nieuw is dat de regeling alleen investeringen ondersteunt met een terugverdientijd langer dan 5 jaar. Investeringen met een kortere terugverdientijd zijn immers wettelijk verplicht via de energiebesparingsplicht.
  • Je kunt de VEKI aanvragen van 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025. Het maximale subsidiebedrag is verhoogd van € 15.000.000 naar € 30.000.000. Voor de openstelling van de VEKI geldt een subsidieplafond van € 130.000.000.
  • Lees meer informatie op de website van RVO

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen