Oprichting Task Force Negatieve Emissies

25-11-2022

De CCU-Alliantie en de Nederlandse Vereniging Duurzame energie (NVDE) richtten gezamenlijk de Task Force Negatieve Emissies op. De achterban van de belangenverenigingen wil het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer meer voor het voetlicht brengen bij de politiek en publiek.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

 

De  industrie heeft een uitdagende opgave om zijn kooldioxide-emissies terug te dringen naar nul in 2050. De bedrijven zullen daarbij een mix van maatregelen moeten inzetten, zoals energiebesparing, procesoptimalisatie, elektrificatie, de inzet van hernieuwbare energie en grondstoffen en het afvangen en opslaan van CO2.

In dat rijtje passen zeker ook negatieve emissies. Het is namelijk mogelijk om CO2 uit de lucht te halen en ondergronds op te slaan. Ook gewassen en bomen onttrekken CO2 uit hun omgeving. De aanleg van nieuwe bossen, draagt dus eveneens bij aan negatieve emissies.

Zelfs wanneer de gewassen in een biocentrale worden verbrand, is het mogelijk de CO2 uit het ecosysteem te verwijderen, dan ga je voorbij CO2 neutraal. Er zijn al beproefde technieken voorhanden om kooldioxide uit de rookgassen te halen. Die CO2 zou ondergronds kunnen worden opgeslagen, maar ook worden ingezet als grondstof voor chemicaliën, brandstoffen of bijvoorbeeld als additief voor duurzaam beton.

Manifest

Volgens de Taskforce voor Negatieve Emissies is er nog te weinig aandacht voor deze extra stap in de race tegen klimaatverandering. En dus besloten de bedrijven en wetenschappelijke instellingen samen te werken.

De eerste concrete actie van de taskforce was de opstelling van een manifest. Doel is de bestaande kennis en technologie voor negatieve emissies op te schalen. Maar ook belemmeringen weg te nemen die de grootschalige ontwikkeling van deze technologie tegenhouden.

Routekaart

De taskforce wil graag samen met de overheid een routekaart ontwikkelen voor negatieve emissies. De routekaart zou bedrijven onder andere moeten informeren over de vermeden emissies. Tegelijkertijd stuurt de taskforce aan op een markt voor negatieve emissies. Bedrijven met negatieve emissies zouden via certificaten hun investeringen kunnen verzilveren bij bedrijven die teveel CO2-uitstoten.

CCU

Afvalverwerkers AVR Duiven en Twence Hengelo bouwden al een CO2-afvanginstallatie. Tot nog toe leveren de bedrijven het afgevangen broeikasgas aan de glastuinbouw. Hoewel dit ook een duurzame oplossing is, levert dit nog geen negatieve emissies op.

Algemeen directeur Marc Kapteijn van Twence denkt intussen ook al na over andere inzet van het gas. In een persbericht over de nieuwe installatie die 100 duizend ton CO2 kan afvangen zei Kapteijn: “Deze stap geeft ons de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn niet alleen aan de glastuinbouw te leveren, maar tevens toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor mineralisatie van bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof.”

Afbeeldingen

Cookie-instellingen