Kunstmestfabriek levert restwarmte én CO₂ aan glastuinbouw

Nadia van den Berg 28-09-2021
1958 keer bekeken

Bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil komt veel warmte en CO₂ vrij. Twee producten die voor glastuinbouw van essentieel belang zijn om de kasplanten te laten groeien.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Zeeland/West-Brabant

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Proces-efficiëntie en restwarmte

Een speciaal opgericht warmtebedrijf, WarmCO₂, regelt het transport van warmte en CO₂ dat afkomstig is van verschillende uitkoppelingen in de processen van Yara.

WarmCO₂ koopt de reststromen in en transporteert die naar het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen dat sinds 2009 in exploitatie is genomen en naar verwachting in 2018 volledig zal zijn gerealiseerd. De warmte (84 MW) houdt de kassen op temperatuur en de CO₂ zorgt voor een versnelde groei van het gewas.

Verduurzaming productieproces

De motivatie voor restwarmtelevering ligt voor Yara vooral op het gebied van verdere verduurzaming van het productieproces en versterking van het imago. Voor Zeeland Seaports, dat mede-initiatiefnemer en aandeelhouder van WarmCO₂ is, ligt de motivatie vooral in het genereren van werkgelegenheid, het behalen van energiedoelstellingen van de provincie en de ambitie om reststromen tussen verschillende bedrijven in het beheersgebied op een duurzame manier uit te wisselen.

Toegepaste techniek

Op het terrein van Yara koppelt WarmCO₂ met warmtewisselaars warmte uit van 90°C. Het vermogen aan warmte is is 76 MW. Deze warmte komt uit vier bronnen: salpeterzuurfabriek (35 MW), ammoniakfabriek D (19 MW), ammoniakfabriek E (12 MW) en lagedrukstoom (10 MW). Als de warmtevraag op een zeer koude dag groter is dan 76 MW, dan kan WarmCO₂ dit leveren door extra aardgas te verstoken met een aardgasgestookte ketel. Dit is dan uiteraard geen restwarmte. Met behulp van warmtewisselaars wordt het transportmedium, water, opgewarmd.

De warmte gaat vervolgens met een warmtedistributiesysteem, dat vergelijkbaar is met een cv-systeem, naar de glastuinbouw. Na afgifte van de warmte in de kassen wordt het water op 40 °C terug geleverd aan Yara om vervolgens opnieuw opgewarmd te worden in het gesloten circuit. De CO₂ gaat via een compressor en een aparte leiding van 2.800 meter naar de kassen.
 
WarmCO₂ garandeert de tuinders 99,5 procent leveringszekerheid voor warmte. Om de volle leveringszekerheid te waarborgen is een backup- voorziening nodig. De tuinders hebben hiervoor een olieketel geïnstalleerd. Deze ketel is tevens een eis van de verzekering voor bijvoorbeeld stormschade. Tot op heden (2014) is het echter niet nodig geweest deze in te zetten.

Resultaten

In de huidige opzet koppelt WarmCO₂ 1.700 TJ per jaar warmte uit bij Yara. Daarnaast is rekening gehouden met het bijstoken van 162 TJ per jaar voor de koudste periodes: 137 TJ door bijstook aardgas in een warmtekrachtcentrale (WKK) en 25 TJ door bijstook in een gasketel.

Dit artikel verscheen eerder in 2019 op RVO.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen