Tata steel laat duurzame staalfabriek ontwerpen

02-09-2022

Tata Steel investeert €65 miljoen in het ontwerp van een duurzame staalfabriek. De nieuwe fabriek zal volgens Tata Steel de CO2-emissies van het staalbedrijf aanzienlijk verlagen.

Branches

Metallurgische industrie

Industrieclusters

Cluster Noordzeekanaalgebied

Industrieroutes

Waterstof

Tata Steel gaf drie bedrijven opdracht voor de technische voorbereiding van de nieuwe fabriek. McDermott is verantwoordelijk voor het technische projectmanagement. Danieli maakt het technisch ontwerp voor de Direct Reduced Iron (DRI)-fabriek. Tot slot werkt Tata Steel samen met Hatch vanwege zijn kennis over de elektrische ovens die het staalbedrijf aan de DRI-fabriek koppelt.

Over de technologie

DRI-technologie is een relatief nieuwe productietechnologie. Normaal gesproken gebruikt de staalindustrie steenkool om zuurstof uit het ijzererts te verwijderen. Dat kan echter ook met behulp van aardgas of waterstof. Dat verwijderen van zuurstof wordt ook wel reductie genoemd.

De reductie van ijzererts vindt in een DRI-fabriek plaats in een schachtoven bij een relatief lage temperatuur tot ongeveer 1.000°C. Ter vergelijking: in een traditionele hoogoven kan de temperatuur oplopen tot 2.200°C. Tata Steel verwerkt het gereduceerde ijzer vervolgens in een elektrische oven verder tot vloeibaar ruwijzer.

Waterstof

Voor het gebruik van groene waterstof is Tata Steel afhankelijk van de verdere ontwikkelingen op de waterstofmarkt. Het is de vraag of er op termijn voldoende waterstof wordt gemaakt met elektriciteit van bijvoorbeeld windmolens op zee. Anders gaat de nieuwe fabriek mogelijk op aardgas draaien.

Tata Steel zegt toe dat het voor 2045 CO₂-neutraal is en voor 2030 35 tot 40 procent minder CO2 uitstoot. In 2030 moet een van de twee hoogovens in IJmuiden vervangen zijn door een nieuwe staalfabriek. Uiterlijk in 2037 wil het bedrijf ook afscheid nemen van de tweede hoogoven.

Investering van miljarden euro’s

Tata Steel moet nog definitief besluiten of de staalfabriek op waterstof er komt. Het ontwerp geeft inzicht in de potentiële emissiereductie. Daarnaast is het ontwerp belangrijk voor de aanvraag van de benodigde vergunningen. Het ontwerp geeft de staalfabrikant bovendien inzicht in de kosten van de fabriek. Het gaat waarschijnlijk om een investering van miljarden euro’s.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen