Dow tekent intentieverklaring voor 1,7 ton minder CO2-uitstoot

07-12-2022

Dow Terneuzen tekende als de eerste van de bedrijven die onder de maatwerkafspraken vallen een intentieverklaring met het Rijk. Dow Terneuzen  wil in 2030 1,7 megaton minder CO2 uitstoten en reduceert daarmee 8% van de totale industriedoelstelling uit het coalitieakkoord.

Branches

Chemische industrie

Industrieclusters

Cluster Zeeland/West-Brabant

Industrieroutes

Elektrificatie
Waterstof

Dow stelt ook ambities op om de leefomgeving verder te verbeteren. Deze intenties zijn in de intentieverklaring (Expression of Principles) opgenomen die vandaag werd ondertekend door de provincie Zeeland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Dow Benelux. De verklaring is een belangrijke stap richting de maatwerkafspraak tussen de overheid en Dow. 

Waterstof

Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is het verduurzamen van het zogenaamde ‘stoomkraken’. Dow maakt met behulp van krakers de plastics en chemicaliën die wij nodig hebben in ons dagelijks leven, zoals voedselverpakkingen en hygiënemiddelen. De krakers gebruiken nu restgas van het proces als brandstof. Dow wil dat proces verduurzamen door geen restgas maar waterstof als brandstof te gebruiken.

Daarnaast wil Dow gasturbines die gebruikt worden voor de koeling in het kraakproces vervangen door elektromotoren. Dit zorgt niet alleen voor minder CO2 uitstoot, maar ook voor minder stikstofuitstoot. Dow wil ook de CO2 die vrijkomt bij de productie opvangen en opslaan om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Leefomgeving

In de intentieverklaring zijn ook ambities opgenomen om de directe leefomgeving van het bedrijf verder te verbeteren. De overheid en Dow maken afspraken over het verduurzamen van waterinname en -lozing door bijvoorbeeld water te hergebruiken. Dow wil ook de warmte die vrijkomt bij de processen inzetten in de bebouwde omgeving.

Maatwerkafspraak in 2023

De intentieverklaring tussen de overheid en Dow is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. De overheden geven in de intentieverklaring aan hoe de plannen en projecten tot een meer duurzame productie ondersteund kunnen worden. Het kabinet streeft ernaar met Dow in 2023 een bindende maatwerkafspraak te sluiten.

Download de intentieverklaring de intentieverklaring

Maatwerkaanpak
Met de maatwerkaanpak kunnen de 20 grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met hun ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, het beperken van stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen