Vandersanden: onderweg naar de emissieloze baksteenfabriek van morgen

24-09-2021

In het nieuwe format Praktijkverhalen van het Programma Verduurzaming Industrie spreken we vooruitstrevende ondernemers die zich richten op verduurzaming binnen hun organisatie.

Branches

Keramische industrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Proces-efficiëntie en restwarmte

Vandaag is het woord aan Pirre Wuytack. Hij is CEO van Vandersanden, één van de grootste baksteen-producerende bedrijven in Europa. Dankzij de nodige investeringen in nieuwe ontwikkelingen is Vandersanden in een vergevorderd stadium om een CO₂-neutrale baksteen te produceren.

Hoe werkt Vandersanden op dit moment aan CO₂-reductie?

‘Enerzijds via traditionele CO₂-reductie; energieverbruik verminderen door het aanpassen van bestaande productieprocessen. Wij bakken dagelijks 3.000 tonnen aan baksteen in ovens die een hitte bereiken van meer dan 1000 graden celsius, hiervoor gebruiken wij nu nog aardgas. Tijdens het drogen van de klei vangen we de ‘afvalwarmte’ uit de afkoelende bakstenen op om energie te besparen. Anderzijds, en dit is zeer kapitaalintensief, bouwen we nieuwe ovens die minder energie verbruiken. Verder hebben wij op al onze daken zonnepanelen bevestigd en waar mogelijk plaatsen wij windmolens. Tot slot bestaat alle stroom die wij in Nederland inkopen uit groene stroom.’

Wat was de aanleiding voor Vandersanden om te starten met verduurzaming?

‘De baksteen is een duurzaam product, in de zin dat het honderden jaren meegaat en hergebruikt kan worden. Het klimaatakkoord van Parijs heeft ons aan het denken gezet: hoe krijgen we het voor elkaar om onze bakstenen emissieloos te produceren voor 2050. Vandersanden draagt het maatschappelijke en ecologische vraagstuk hoog in het vaandel, dat zit in de genen. Wij weten dat investeren in duurzaamheid kostbaar is, maar ons doel is niet per se om een maximale winst te behalen. We willen pionier zijn in het vergroenen van ons productieproces.’

Jullie zijn al bewust bezig met verduurzaming. Welke plannen rondom CO₂-reductie liggen verder nog op tafel? 

‘We zijn goed op weg wat betreft CO₂-reductie en daarbij zijn we heel dichtbij een dubbele oplossing. We hebben een licentie gekocht om stenen te maken die uitharden door CO₂-opname - de carbo steen. Als we erin slagen om de CO₂ uit onze schoorstenen op te vangen en te gebruiken voor het produceren van deze carbo steen, dan is onze eigen fabriek CO₂-neutraal én verdwijnt onze CO₂ niet in de atmosfeer. Er wordt reeds kleinschalig getest. Het staat op de planning om volgend jaar in Nederland de eerste carbo gevel- en straatstenen fabriek in gebruik te nemen.’

Tegen welke obstakels lopen jullie aan bij het proces van verduurzamen?

‘De kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Er is jaren aan ontwikkeling nodig om een nieuw proces te vertalen naar een product dat geschikt is voor gebruik. Zodra het product eenmaal geschikt is moet het nog erkend en gecertificeerd worden door externe organisaties. Dit zijn langdurige processen. Een derde horde is dat veel opdrachtgevers nog niet bereid zijn om extra kosten te maken voor een duurzaam alternatief. Op dit moment zijn duurzame alternatieven alleen rendabel te produceren met subsidie. Een laatste obstakel is de natuurlijke weerstand die projectontwikkelaars ervaren tegen verandering. “Waarom zou ik een product veranderen, terwijl dat al jaren goed werkt?” Er is overduidelijk nog een mindswitch nodig.’

Hebben jullie gebruik kunnen maken van subsidieregelingen?

‘Voor onze carbo steenfabriek in Nederland gaan wij bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een subsidie aanvragen. We hopen dat wanneer een deel van onze kosten door subsidie gedragen wordt, de productie van carbo stenen rendabel genoeg is om op termijn op te schalen naar een grotere fabriek.’

Bekijk welke subsidies interessant zijn voor uw onderneming

Welke tips zou u willen meegeven aan ondernemers die (willen) beginnen met verduurzamen van hun werkprocessen?

‘Laten we vooral onze krachten bundelen. Ik ben zelf in gesprek met mijn grootste concurrent om samen die nieuwe producten in de markt te zetten. We hebben elkaar nodig om onze doelen voor 2050 te behalen. Samen staan we sterker!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen