"Zorg dat je bij besparen aan het hele proces denkt"

05-10-2021

Grolsch wil in 2025 al haar bieren CO2-neutraal en energie-efficiënt brouwen, vertelt Susan Ladrak, Sustainability Manager bij Grolsch. "Op weg daarnaartoe willen we in 2022 70% minder aardgas gebruiken ten opzichte van 2019."

Branches

Levensmiddelenindustrie

Industrieclusters

Cluster 6

Industrieroutes

Elektrificatie
Proces-efficiëntie en restwarmte

"We werken sinds de opstart van onze huidige brouwerij in 2004 doorlopend aan verbeteringen. We zetten vol in op energiebesparing door onze productieprocessen steeds energie-efficiënter te maken. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van verbeterprojecten op de werkvloer en optimalisatie van onze koelinstallaties en boilers. Anderzijds willen we onze energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen halen. Hiervoor voeren we een gedetailleerd transitieplan uit." Voor beide paden zijn er meerjarenplannen met duidelijke acties en bijbehorende prestatie-indicatoren. "Die helpen ons onze impact meetbaar te maken. Deze aanpak heeft effect. We verbruiken nu 30% minder energie en water dan toen we de brouwerij openden."

Luchtvoorverwarmer

In 2019 voerde de brouwer een test uit om te onderzoeken of de afvalwaterzuivering en de bijbehorende biogasproductie efficiënter kon. "Deze test is geslaagd. Dit jaar plaatsten we de definitieve installatie." Ook werden de boilers verbeterd door een luchtvoorverwarmer te installeren. "Hiermee hergebruiken we de restwarmte van de boilers bij warmteopwekking; warmte die anders via de schoorstenen verdwijnt. Op deze manier is onze brouwerij 5% energie-efficiënter."

Verpakkingslijnen verbeteren

Om haar doelen te bereiken kijkt Grolsch continu kritisch naar haar bedrijfsprocessen om verbeteringen te zoeken. In de toekomst introduceren ze wellicht ook nog warmtepompen om onafhankelijk van aardgas te kunnen produceren. Maar gelet op de razendsnelle ontwikkeling van duurzame technologieën kan het ook een alternatieve oplossing worden.
"Met name bij het brouwen zitten we aan het plafond van wat mogelijk is, zonder het hele proces te moeten herontwerpen. Eerst richten we ons vizier op realistischere, makkelijk haalbare doelen. Zoals de energie-efficiëntie van onze verpakkingslijnen verbeteren. We blijven voortdurend manieren zoeken om aan onze eigen doelstellingen en die van het Klimaatakkoord te voldoen."

Tips

Wanneer je een bedrijfsproces efficiënter maakt, neem dan het hele proces in ogenschouw, stelt Ladrak. "Doe je dit niet, dan mis je misschien belangrijke verbeterkansen. Zo hebben we ons proces voor het hergebruiken van bierflesjes flink energiezuiniger gemaakt. Simpelweg door de camera’s die de bierflesjes op vuil en beschadigingen controleren beter af te stellen. Daardoor worden minder flesjes die al gewassen zijn onnodig afgekeurd, waardoor ons energieverbruik per afgevulde fles lager is. Niet een maatregel die bij energiebesparing als eerste bij je opkomt, maar wel een die resultaat oplevert."
Haar 2e advies is: meten is weten. Ladrak: "Misschien een dooddoener, maar toch kan je er niet omheen. Zorg dat je heel precies meet wat je wilt weten, anders kan je onmogelijk bepalen waar je energiegrootverbruikers zitten en waar je moet beginnen met verbeteren."

Meer weten?

Dit artikel verscheen eerder op RVO.nl in 2020.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen