“Hybride systeem zorgt voor maximale flexibiliteit”

11-04-2022

In 2015 onderzocht Royal Avebe, een coöperatie van zetmeelaardappeltelers, de toepassingsmogelijkheden van e-boilers. Door de hoge netwerkkosten was het geen aantrekkelijke optie, tot de komst van de nieuwe SDE++-regeling die de hoge netwerkkosten compenseren.

Branches

Levensmiddelenindustrie

Industrieclusters

Cluster Noord-Nederland

Industrieroutes

Elektrificatie
Proces-efficiëntie en restwarmte

Dit jaar worden de eerste twee van de in totaal 3 geplande e-boilers in gebruik genomen. Met het implementeren van de e-boilers in het productieproces kan er gemiddeld 10 tot 15% CO2 bespaard worden.  

Duurzaamheid is belangrijk in de strategie van Avebe. Erik Koops, Director Energy Transition & Utilities, legt uit dat het beleid op twee pijlers rust: energiebesparing en elektrificatie. “Met alleen energiebesparende maatregelen is het lastig om onze reductiedoelstellingen te behalen en daarom combineren we dat met elektrificatie. Een e-boiler is in dat licht een aantrekkelijke optie. Vooral ook omdat je daarmee veranderingen doorvoert aan de utility-kant en dat is eenvoudiger dan het aanpassen van de productieprocessen.”

Zonneparken

De groene elektriciteit die Avebe voor de e-boilers gaat gebruiken, komt van zonneparken die op grond van het bedrijf staan en direct zijn aangesloten op het interne Avebe elektriciteitsnet. “Wij hebben die parken mogelijk gemaakt”, licht Koops toe, “en de garanties van oorsprong, GvO’s, gekocht. Bij één park hebben wij alle certificaten gekocht en bij het park in Gasselternijveen – het grootste zonnepark van Nederland – een groot deel van de certificaten. Daarnaast worden GvO’s gekocht, die opgewekt zijn bij leden van Avebe.”

Inspelen op de markt

Koops verwacht dat de inzet van de e-boilers de komende jaren steeds aantrekkelijker gaat worden. De gasprijzen en de belasting op gas zitten immers in de lift, terwijl het aanbod aan duurzame elektriciteit stijgt. De e-boiler kan een belangrijke rol spelen in de overall systeemintegratie. In de industrie is de grootste uitdaging daarbij de elektriciteitsinfrastructuur en voldoende  beschikbaarheid van duurzame elektriciteit.

Avebe maakt nu nog gebruik van gasketels en een warmtekrachtcentrale (wkc). Als daar straks de e-boilers bijkomen, kan het bedrijf flexibel inspelen op de actuele energieprijzen. Wanneer de elektriciteitsprijs hoog is, wordt de e-boiler niet ingezet. Is de prijs van elektriciteit laag, dan wordt de wkc teruggeschakeld en de e-boiler maximaal benut. In dat hybride systeem levert de wkc een belangrijke bijdrage aan de netstabiliteit. Daarom is het wel van belang dat de vrijstelling energiebelasting behouden blijft voor wkc’s die onderdeel zijn van zo’n hybride systeem.

Een duurzame toekomst

Koops laat weten dat Avebe met de drie geplande e-boilers voorlopig vooruit kan. Daarnaast kijkt het bedrijf naar de mogelijkheden van elektrificatie in de productieprocessen. “Dat proberen we echt te combineren met energiebesparing. Zo zijn we in 2019 in Ter Apelkanaal het DUCAM-project gestart. DUCAM staat voor Duurzaam Concentreren van Aardappelsap met Membranen. Door met membraantechnologie dat sap te concentreren, besparen we een enorme hoeveelheid energie en water. Deze innovatieve techniek passen we inmiddels op meerdere Avebe-locaties toe. Duurzaamheid blijft hoog op onze agenda staan. We zoeken continu naar harmonie tussen winst maken en zorgvuldig omgaan met milieu en mensen.”

Dit artikel verscheen in maart 2022 in het digitale informatieblad VEMW Inzicht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen