Versnellinghuis ondersteunt circulaire ketens

01-03-2023

Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ketens sneller te verduurzamen op weg naar de circulaire economie. Ook de experts en subsidie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dragen hieraan bij. Zo zetten we samen ons netwerk in en betrekken de juiste personen.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

Circulariteit

Om de circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken. Waarin activiteiten rondom het organiseren van ketens, samenwerking, nieuwe businessmodellen én gedragsbeïnvloeding van mens en bedrijf nodig zijn.

Drie fases

Het Versnellingshuis ondersteunt in ketenregie: vanaf de verkenning tot aan de realisatie van de projecten in de markt. Dat doen we voor de volgende fases:

Subsidie Circulaire Ketenprojecten (subsidie) - Subsidie om een ervaren procesbegeleider te betrekken bij uw project. In het project ontwikkelt u een circulair product, proces of dienst. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.

Moonshotprojecten (verkenningsfase) - Jaarlijks selecteert het Versnellingshuis 5 complexe ketenprojecten om samen met ondernemers de keten te helpen veranderen. Dit soort projecten noemen we moonshots.

Ketendoorbraakprojecten (uitvoeringsfase) - In deze fase is er al een bestaand consortium van ketenpartners, een ondertekend ambitiedocument en plan van aanpak om te komen tot een circulaire keten. Hier brengen de betrokken partijen het plan in uitvoering.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen