Webinar E-boilers

08-04-2021

De energietransitie stelt bedrijven voor nieuwe uitdagingen en kansen. Voor de industrie is elektrificatie een belangrijke maatregel om de uitstoot van CO2 terug te brengen en zo verduurzaming te realiseren. Dit vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën.

Tegelijkertijd zal er een sterke toename plaatsvinden van het aanbod van duurzame elektriciteit. Dit geeft weer andere uitdagingen, met name op het gebied van flexibiliteit. Dankzij de uitbreiding van de SDE++ regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog veel vragen en onzekerheden ten aanzien van de businesscase. Daarom willen wij in deze webinar-reeks uitgebreid stilstaan bij 4 of 5 technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf. Deelname aan deze webinars is kosteloos.

Webinar Verduurzaming industrie door elektrificatie – e-boilers

Op 11 maart a.s. vond de eerste van 5 webinars plaats over “Verduurzaming industrie door elektrificatie” dat werd georganiseerd door NVDE, VEMW, RVO met ondersteuning van Recoy. In dit webinar stond de e-boiler centraal. 

Presentatie webinar 11 maart e-boilers

Heeft u nog een vraag? Onze experts staan voor u klaar.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen