Webinar Energie Management Systemen & Artificiële Intelligentie

09-04-2021

Bedrijven beschikken vaak over veel energiedata, maar die data wordt niet altijd ingezet om investerings- en productiekostenreducties te realiseren. Zonde, want data kan onder andere inzicht geven in de ‘conditie’ van een procesinstallatie.

Met inzicht in beschikbare data kan disfunctioneren, productie uitval, vroegtijdige onderhouds-, reparatie- en/of hoge vervangingskosten worden vermeden. Ook kan met energiegebruiksdata ingespeeld worden op de groter wordende volatiliteit van de energiemarkt. Zo kunnen de energie inkoopkosten beter gemanaged worden.

Lees het verslag van deze digitale bijeenkomst

Heeft u nog een vraag? Onze experts staan voor u klaar.

Siemens’ EEA software

Maarten Sloot (Siemens) liet zien hoe hun Energy Efficiency Analytics (EEA) software helpt om data te analyseren. Met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) kan Siemens adviezen genereren om zo het energieverbruik te reduceren. Niet op elk apparaat zit een meter. Daarom kijkt Siemens eerst naar welke data wel beschikbaar is. Maar wel geldt: hoe hoger de meetfrequentie, des te nauwkeuriger de analyse. In de presentatie zijn verschillende voorbeelden terug te vinden over hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd in procesinstallaties.

Download de presentatie van Siemens

Werkelijke waarde van energie

Rob Burghard (EnerGQ) richtte zich op het optimaliseren van processen. Hij vertelde wat de werkelijke waarde van energie is als sleutel tot operationele uitmuntendheid. Een belangrijk uitgangspunt is: stel vast wat op elk moment het ‘normale energiegebruik’ is op basis van weersomstandigheden, instellingen, procescondities en assets. Verkeerde instellingen kunnen bijvoorbeeld tot 40 procent extra energiegebruik leiden. In de presentatie zijn meer voorbeelden te vinden.

Download de presentatie van EnerGQ

Optimale inzet van data

Alex Trijselaar en Michiel Dorresteijn (Energy21) presenteerden hoe zij samen met de industrie (sites als BASF Antwerpen en Chemelot Limburg) data optimaal inzetten. Energy21 slaat een brug tussen de energiedata en het vormgeven van het energiebeheer. Het meten van processen leidt niet alleen tot meer data, maar biedt ook de mogelijkheid om processen en energiegebruik beter te beheersen.

Download de presentatie van Energy21

Inspiratietours voorjaar 2021

Dit webinar is onderdeel van de Inspiratietours voorjaar 2021. VEMW, NVDE en RVO organiseren gezamenlijk 5 online sessies. Sprekers uit de industrie delen hun kennis, ervaringen en de beschikbare toepassingen om de CO2-uitstoot te verminderen.


 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen