Webinar ESCo's

21-04-2021

Het reduceren van de CO2-uitstoot vraagt om grote investeringen van kapitaal, mankracht en kennis, maar die heeft de Nederlandse industrie niet altijd beschikbaar. Energy Service Companies (ESCo’s) kunnen dan een belangrijke partner zijn.

Als partner maken ESCo’s de realisatie van een duurzame energieproductie en energie-efficiëntie mogelijk. De ESCo is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, investering en het operationele beheer, en levert dit onder een service contract. Met zo’n samenwerking kan de industrie haar eigen kapitaal en mankracht in kernactiviteiten gebruiken en tegelijkertijd toch de duurzame doelstellingen realiseren.

2 ESCo-bedrijven en 2 eindgebruikers vertelden wat ESCo’s zijn en wat deze voor hun bedrijf betekenen. Dit gebeurde aan de hand van hun verschillende energiebehoeften en de daarbij behorende ESCo-contracten. Maarten van Werkhoven begon met een introductie over hoe zij binnen het 6-25 project samenwerken met eindgebruikers, technologie-leveranciers, engineering contractors en financiële partijen.

Lees het verslag van deze digitale bijeenkomst

Heeft u nog een vraag over dit onderwerp? Stuur die ons toe via het contactformulier. Onze experts staan voor u klaar om u te helpen.

ESCo’s als oplossing

Maarten van Werkhoven (projectleider 6-25) noemde verschillende redenen waarom bedrijven energie-efficiënte maatregelen niet toepassen:

  1. Andere investeringen, zoals in de core business, hebben een hogere prioriteit.
  2. Barrières, zoals de moeilijkheid om off-balance financieringen te doen, lange terugverdientijden en gebrek aan vertrouwen in de kostenefficiëntie van een oplossing.
  3. Gebrek aan kennis en capaciteit.

Een ESCo-samenwerking kan de oplossing zijn voor bovengenoemde barrières en de voorziene risico’s ondervangen.

Download de presentatie van 6-25

GETEC en FrieslandCampina

Het eerste duo-spreker was Thomas Theiner (GETEC) en Klaas Vos (FrieslandCampina). GETEC focust zich op decarbonisatie en decentrale energievoorzieningen. Zij biedt hoofdzakelijk ‘energy supply’ en ‘energy performance’ contracten aan. Het voornaamste verschil tussen deze twee contracten is dat bij ‘energy supply’ de klant per geproduceerde kWh betaalt. Bij een ‘energy performance’ contract betaalt de klant juist per bespaarde kWh. Lees in de presentatie meer over de 2 contracten.

Sinds eind 2015 werken GETEC en FrieslandCampina samen. Onlangs heeft FrieslandCampina, na behalen van eerder gestelde duurzaamheidsdoelen, haar strategie aangepast en nieuwe CO2-reductiedoelstellingen bepaald, welke in lijn zijn met de Green Deal. Eén van de instrumenten die hiervoor wordt gebruikt is de ESCo. Door de samenwerking met GETEC weet FrieslandCampina haar enorme verduurzamingambities waar te maken. Via het GETEC Encore-programma kan jaarlijks 40.000 ton CO2 worden bespaard en is een totaal besparingspotentieel van 100.000 ton CO2 per jaar vastgesteld.

Download de presentatie van GETEC en FrieslandCampina

Adven en IFF

De tweede spreker was Victor Donselaar (Adven Group). Hij vertelde meer over Adven’s ESCo-services. Samen met de klanten ontwikkelt, bouwt, financiert en beheert Adven de duurzame energieoplossingen voor bedrijven. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden liet Victor zien hoe een van de ESCo-constructies eruitziet. Het eerste voorbeeld, de CO2-neutrale productie van mout bij Viking Malt, vindt u terug in de presentatie.

Het tweede voorbeeld werd middels een video gepresenteerd door de Plant Manager van IFF (voormalig DuPont Nutrition and Biosciences), dhr. Heikki Vahtera. Door een toename in de productvraag was er meer energie nodig voor productie. Oorspronkelijk wilde IFF de energieproductiecapaciteit uitbreiden. In plaats daarvan is uiteindelijk het totale energieverbruik gereduceerd met 30% door een energiezuinige indamper te ontwikkelen in samenwerking met Adven. Adven levert daarmee “indampen als een service”.

Een spannende stap in de samenwerking tussen IFF en Adven was om deze kernactiviteit van IFF, het indampen, uit te besteden aan een samenwerkingspartner. Adven is namelijk volledig verantwoordelijk. Het is daarom van belang om bij een ESCo-samenwerking goed af te spreken waar de verantwoordelijkheid begint en stopt, en dat beide kanten op.

Download de presentatie van Adven

Inspiratietours voorjaar 2021

Dit webinar is onderdeel van de Inspiratietours voorjaar 2021. VEMW, NVDE en RVO organiseren gezamenlijk 5 online sessies. Sprekers uit de industrie delen hun kennis, ervaringen en de beschikbare toepassingen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Lees het verslag van VEMW

Afbeeldingen

Cookie-instellingen