Inspiratietour over circulaire grondstoffen

03-03-2022

Op dinsdag 8 februari vond de vierde inspiratietour plaats. Het onderwerp was dit keer ‘van fossiele naar circulaire grondstoffen’. Hier vindt u de presentaties en de antwoorden op de vragen in de chat terug.

In deze online tour kwamen 4 sprekers namens Sabic, Indorama en Avantium aan het woord. Alle bedrijven zijn actief op het gebied van de toepassing van circulaire grondstoffen in plastics.

Ook van deze inspiratietour is een verslag gemaakt, waarin alle gestelde chatvragen in zijn beantwoord. Download het verslag 

De inspiratietour werd georganiseerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).

Presentaties en vragen uit het publiek
 

Hieronder vindt u een overzicht van de samenvattingen van de presentaties en vragen uit het publiek. 

Henk Hendrix en Bert Bosman, Sabic

Sabic is één van de 3 grootste plastic producenten met vele locaties wereldwijd. Eén van de duurzaamheidsdoelen is in 2050 van CO2-neutraal zijn. Op korter termijn, in 2030, wil het bedrijf de directe uitstoot met 20% t.o.v. de uitstoot in 2018 gereduceerd hebben. De Sustainable Development Goals (SDG’s) worden daarbij als basis genomen.  

Henk vertelde meer over de brede en holistische benadering. Carbon neutrality is alleen te bereiken door de goede combinatie van:

  • Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden
  • Technische innovatie
  • Beschikbaarheid van infrastructuur en hernieuwbare energiebronnen
  • Een toekomstig stabiele CO2 handel.

In de presentatie staat meer informatie over hoe Sabic over wil stappen van fossiele grondstoffen naar circulaire grondstoffen. Download de presentatie

Tijdens de presentatie kwam de volgende vraag binnen: ‘EU en Nederland willen CO2 uitstoot per 2030 al sterker verminderen. Gezien de nieuwe IPCC rapporten moet er een versnelling gemaakt worden met terugdringen van CO2 uitstoot. In hoeverre kan de uitgestippelde weg versneld afgelegd worden?

Daarop werd dit antwoord gegeven: ‘Bij een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven kan er een versnelling optreden in de GHG reductie. Essentieel is daarbij dat wordt gekeken naar een holistische benadering om tot optimale oplossingen te komen. Sub-optimalisatie zal het gehele proces verlengen en deels frustreren. Openheid maar ook een duidelijke en stabiele gemeenschappelijke strategie is essentieel. Concreet zal er dus naar integrale globale oplossingen moeten worden gekeken waarbij de totale effecten van zowel scope 1, 2 en 3 moeten worden meegenomen. 

Jesper van Berkel, Indorama

Indorama is marktleider van het welbekende PET plastic. Indorama kondigde eerder aan in 2025 wereldwijd 750 kton recycling capaciteit te willen hebben, op een totaal van 6.000 kton. Qua Europese doelstelling moet in 2025 gemiddeld 25% gerecycled PET in PET drankflessen zitten. In 2029 moet dit 30% zijn.

De grootste CO2 uitstoot vindt plaats bij de productie van de PET zelf. Een omschakeling naar een circulaire productie en gebruiksketen laat zien dat verschillende vormen van recycling mogelijk zijn. Mechanische recycling leidt tot de grootste CO2 reductie en het product rPET.

Een vraag uit het publiek was als volgt: ‘Vraag i.v.m. recyclage van PET: We zien in de textielindustrie heel veel gebruik van rPET. Als er zuivere PET-producten uit gemaakt worden (b.v. vilt voor automobiel toepassingen), wat zijn de recyclagemogelijkheden? In jouw presentatie sprak je enkel over plastic bottles als source stream?

Jesper antwoordde daarop: ‘Bijna elke depolymerisatie technologie ontwikkelaar is ook bezig met textielrecycling, zoals Gert-Jan Gruter zegt is dat segment eigenlijk groter qua volumes. Echter zijn de post-consumer stromen van fibers nog meer in ontwikkeling dan verpakkingen en dit kan per gebruikssegment nogal verschillen. Voor verpakkingen zijn er al inzamelings- en sorteringsmogelijkheden en er zijn ook duidelijke regulatory targets, dus dit is voor ons de eerste stap.’

Er is geen presentatie beschikbaar.

Gert-Jan Gruter, Avantium

Gert-Jan vertelt meer over ‘plastics uit CO2’, een vorm van Carbon Capture & Utilization (CCU). Avantium is vooral bekend als technologiebedrijf voor PEF. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande met 3 verschillende technologieën:

  1. DAWN technologie (pilotfase): houtsnippers gebruiken als bron voor glucose, één van de bouwstenen van PEF.  
  2. RAY technologie (pilotfase): de productie van bio-ethyleenglycol in 1 stap, in plaats van de gebruikelijke 4 stappen.
  3. VOLTA technologie (prepilotfase): elektrochemische reductie van CO2 tot uiting brengen.

Op de laatste ontwikkeling richt de presentatie zich. In de presentatie vindt u de feiten over plastics terug, net zoals informatie over de VOLTA technologie. Download de presentatie

Meer informatie

Sabic en Avantium horen bij het cluster Chemelot. Dat is één van de 6 Industrieclusters in Nederland. Op de clusterpagina Chemelot vind je meer informatie van ondernemers uit de regio die initiatieven ontwikkelen/hebben ontwikkeld voor een CO2-neutrale industrie in deze regio.

Avantium is daarnaast ook gevestigd in het cluster Noord. Op deze clusterpagina verscheen eerder een artikel over ‘Grondstoffen uit suikers voor groene plastics’.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen