Inspiratietour over energiebesparing bij bedrijven

06-05-2022

Op 12 april vond de vijfde en laatste online inspiratietour van de herfst en winter-reeks plaats. Deze inspiratietour ging over zorgsystemen voor energiebesparing bij (ETS-)bedrijven. Hier vindt u de presentaties terug.

Henk Beukers, Menno Visser en Flip Kleijn-van Willigen waren de gastsprekers. Zij zijn werkzaam bij respectievelijk Cargill, BAM Infra Nederland en FrieslandCampina. De sprekers vertelden welke CO2-reductie maatregelen zij treffen en wat zij nog meer doen om hun bedrijven energie efficiënter in te richten. Daarvoor zet elk bedrijf een ander systeem in: ISO 50.001 (Energiemanagementsysteem), de CO2-prestatieladder (CO2-managementsysteem) en een eigen systeem.

Presentaties en publieksvragen

Hieronder vindt u een overzicht van de presentaties en de vragen uit het publiek. 

Henk Beukers, Cargill

Henk Beukers, Operations manager bij Cargill, vertelde over de manieren waarop Cargill CO2-reductiemaatregelen toepast met behulp van ISO 50.001 (een voorwaarde om subsidie te verkrijgen in sommige landen).

Download de presentatie van Cargill 

Tijdens de presentatie kwam de volgende vraag binnen: ‘Je noemt elektrificatie als lange termijn doel. Echter worden e-boilers nu ook ingezet om op de volatiele marktprijs in te kunnen spelen. Overwegen jullie versnelling in elektrificatie nu?

Het antwoord: ‘We zijn niet perse aan het versnellen met elektrificatie, maar kijken zeker naar bijvoorbeeld warmtepompen. Beperkingen op de locatie spelen echter ook, er kan niet overal meer elektriciteit onttrokken worden van het net, dat is nu al heel krap, ook voor de biomassa ketel. Over 4-5 jaar kan dit compleet anders liggen wellicht.

Menno Visser, BAM Infra Nederland

Menno Visser, specialist duurzaamheid bij BAM Infra Nederland, vertelde over de ervaring van het bedrijf met de CO2-prestatieladder en hoe dit bijdraagt aan de verduurzamingsopgave. Menno deelde dat de CO2-prestatieladder heeft bijgedragen aan energie- en CO2-besparing, maar ook een flinke stimulans heeft gegeven aan innovatie en een (heel gunstige) fictieve korting geeft bij aanbestedingen. Daarnaast heeft het ook een vrijstelling gegeven in de EED energie-audit.

Download de presentatie van BAM

Er werden o.a. 2 interessante vragen gesteld aan Menno. Vraag 1: ‘Zie je voordeel van de CO2-prestatieladder boven ISO 50.001?

Het antwoord: ‘Ja, voorkeursbehandeling bij aanbestedingen. Echter hebben de concullega’s ook niveau 5, dus echte onderscheiding is niet meer mogelijk. Mogelijk geeft Handboek versie 4.0 hier weer mogelijkheden in.

Vraag 2: ‘In de industrie wordt de CO2-prestatieladder weinig toegepast, wellicht door afwezigheid van verdere voordelen, of zie je andere redenen?

Het antwoord: ‘Klopt dat is een groot aandeel, echter geeft energiereductie ook verder voordelen, Menno verwacht dat vele industriële bedrijven reeds aan veel eisen voldoen voor de CO2-prestatieladder.’

Flip Kleijn-van Willigen, FrieslandCampina

Flip Kleijn-van Willigen, Program Architect Smart Manufacturing bij FrieslandCampina, gaf uitleg over hoe met een real-time Energie Management Systeem naar het energiegebruik van de fabrieken gekeken wordt op installatie-, product-, batch- en tijdsniveau.

Download de presentatie die zich richt op de monitoring bij de fabrieken

De inspiratietour werd georganiseerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen