Online Inspiratietour: Industriële restwarmte

20-12-2023

Met de nieuwe warmtewet in aantocht is het goed om te kijken welke bedrijven hun warmte al uitkoppelen. De voorlopers die al warmte uitkoppelen deden uit te doeken hoe ze dit technisch en organisatorisch voor elkaar hebben gekregen.

De nieuwe warmtewet - Jentse Hoekstra, senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Restwarmte is onvermijdelijke thermische energie die als bijproduct in industriële of bedrijfsmatige processen overblijft. En die zonder verbinding met een warmtenet ongebruikt terecht zou komen in lucht of water. Omdat het een onvermijdelijk bijproduct is ziet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het als een CO2-vrije bron van warmte. En daarmee als een belangrijk onderdeel van het warmtenet.

Om die reden heeft EZK het ophaalrecht in de nieuwe warmtewet opgenomen. Het ophaalrecht houdt in dat een warmteleverancier recht heeft op de restwarmte van een bedrijf, mits ze de afname ervan faciliteren (en dus de kosten dekken) en tot een overeenkomst kunnen komen. Bedrijven kunnen daarbij aanspraak maken op de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS).

Van afval naar stoom en warmte - Leendert Tamboer, manager ontwikkeling Twence

De afvalverbrandingsinstallatie van Twence levert al stoom aan bierbrouwer Grolsch en chemiebedrijf Nobian. De volgende stap is de aanleg van een regionaal warmtenet in Twente. Leendert Tamboer vertelt niet alleen hoe hij dat voor elkaar krijgt, maar ook hoe de nieuwe warmtewet dit soort projecten ondersteunt.

De uitdagingen bij uitkoppeling van industriele restwarmte - Cees Biesheuvel, technologisch innovatiemanager Dow Benelux

Chemiebedrijf Dow Benelux in Terneuzen houdt aan het einde van zijn warmtecycli nog wat voor het proces laagwaardige warmte over. Die warmte kan het nabijgelegen Zeeuwse dorp Hoek goed gebruiken. De plannen liggen dan ook klaar om het dorp aan te sluiten. Cees Biesheuvel deelt zijn ervaringen en zorgen rondom de publieke warmtevoorziening.

Afbeeldingen

Inspiratietour online: Industriele restwarmte

Cookie-instellingen