Cluster Zeeland/West-Brabant

Smart Delta Resources is een samenwerking van industrie, haven, kennisinstellingen en overheden in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio. De industrieën in de regio zijn divers en behoren tot de innovatieve wereldtop van de automotive, chemie, energie, food, offshore, opslag, staal en transport.

Een uniek cluster

 • Krachtig industriecluster chemie, staal, energie en food.
 • (In)directe werkgelegenheid 100.000 mensen.
 •  Eigen havenbedrijf North Sea Port (nr. 3 Europa met EVA van €12,5 mld).
 • Substantiële bijdrage aan de Europese en landelijke klimaatdoelstellingen: industrie heeft de investeringsplannen voor reductie van 22 miljoen ton CO2 klaar
 • Grootste waterstofcluster van de Benelux: H2 consumptie 580 kton/jGreen Energy Hub: mogelijkheden om op grote schaal groene waterstof te produceren, lokaal te verbruiken én te importeren en exporteren via aanwezige havens.

Samenwerking over grenzen heen

Smart Delta Resources is een unieke samenwerking van industrie, haven, kennisinstellingen en overheden in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio. De industrieën in de regio zijn divers en behoren tot de innovatieve wereldtop van de automotive, chemie, energie, food, offshore, opslag, staal en transportsector. Dit krachtige cluster is sterk verbonden met het havengebied van North Sea Port en geldt, met een gezamenlijke toegevoegde waarde van €12,6 miljard en 102.000 arbeidsplaatsen als belangrijke economische motor voor de regio. De samenwerking en bijhorende activiteiten levert daarnaast een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, immers meer dan 40 concrete projecten leveren in 2030 ruim een kwart van de nationale CO2-reductiedoelstelling van de industrie. De ambitie: een competitieve, klimaatneutrale en circulaire industrie in de regio in 2050.

Smart Delta Resources heeft 5 industieroutes gekozen:

 • de overstap naar CO2-vrije waterstof,
 • groene stroom gebruiken voor industriële processen.
 • opvang, opslag en hergebruik van CO2
 • hergebruik van restwarmte, en,
 • circulaire oplossingen.

Plannen

Concrete plannen van de bedrijven via deze routes zijn gebundeld in de prioritaire programma’s:

 • Hydrogen Delta
 • Carbon Connect Delta
 • Spark Delta
 • Circular Del
 • Heat Delta

Lees meer over Smart Delta Resources

Partners Smart Delta Resources

Smart Delta Resources heeft partners in verschillende regio's.

Smart Delta Resources heeft partners in verschillende regio's. De partners van Smart Delta Resources Nederland zijn:

Air Liquide, Air Products, Cargill, Dow, EPZ, Evides Industriewater, Evos Terneuzen, Gasunie, Impuls Zeeland, Lamb Weston/Meijer, North Sea Port, Ørsted, Provincie Zeeland PZEM, STEDIN, Synthomer, Trinseo, Vesta Terminals, Vopak, VoltH2, Yara, Zeeland Refinery.

De partners van Smart Delta Resources Flanders zijn:

Air Liquide, Air Products, Alco Bio Fuel, Anglo Belgian Corporation, ArcelorMittal, Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU), Belgian Eco Energy (BEE), CAPTURE, Elia, ENGIE, DFDS, Evos Gent, Finocas, Fluxys, Jan De Nul, Kronos, North Sea Port, OVMB, POM Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen, Rain Carbon, Stad Gent Stora Enso, UGent Volvo Car Gent, Volvo Group Belgium.

Clusterregisseur

Lees meer over clusterregisseur Cees Oudshoorn

Contact accounthouder

Accounthouder Cluster Zeeland/West-Brabant: Koen Knol

Afbeeldingen

Cookie-instellingen